Sp.a-voorzitter John Crombez gaf zaterdag te Gent de aftrap voor de socialistische verkiezingscampagne. Hét speerpunt van de sp.a? Een ‘rode tax-shift’ ter waarde van 12 miljard euro. Zo moeten de belastingen op arbeid drastisch dalen en de pensioenen stijgen. Ter compensatie daarvan moeten de taksen op huurinkomsten en het privégebruik van bedrijfswagens stijgen. “Betaalbaar én uitvoerbaar”, klinkt het bij Crombez.

De socialisten gaan tijdens de aankomende verkiezingscampagne de nadruk leggen op sociaaleconomische thema’s met als kernpunt ‘zekerheid voor iedereen’. “Waarom je best doen als een job niet loont? Waarom belastingen betalen als de zorgsector en het onderwijs kreunen onder een gebrek aan middelen en personeel? Mensen vinden dat niet normaal. Wij vinden dat ook niet normaal”, citeert BELGA sp.a-voorzitter Crombez.

Koopkracht, zorg en pensioenen zullen dan ook de kernthema’s vormen van de socialistische campagne. “Leerkrachten en verplegers, fabrieksarbeiders en bedienden. Mensen die onze economie echt doen draaien. Wat me opvalt is dat ze eigenlijk weinig vragen. Behalve een beetje zekerheid”, verklaarde Crombez. Het uiteindelijke doel? Fors winnen. “Zodat de anderen op 26 mei zeggen: miljaar, daar zijn die sossen weer”, citeert BELGA sp.a-voorzitter Crombez.

Haalbaar en betaalbare tax-shift

Net zoals de N-VA bepleit de sp.a een tax-shift. Naast het bedrag (de Vlaams-nationalisten mikken ‘maar’ op een verschuiving van 2 miljard) kiest de sp.a voor andere financieringsbronnen. Zo moet de rode tax-shift worden gefinanceerd met een verhoging van de belastingen op huurinkomsten, vermogen en privégebruik van bedrijfswagens. De belasting op arbeid moet daarentegen sterk dalen. Een “haalbaar en betaalbaar” voorstel stelde Crombez. “Laat anderen niet zeggen dat de oplossingen van de socialisten onhaalbaar of onbetaalbaar zijn”, aldus de socialistische partijleider volgens BELGA.

Lees meer:

N-VA presenteert klassiek programma: ‘Meer besparen, minder taksen’