Op 24 april zal de Kamer van Volksvertegenwoordigers overgaan tot het stemmen van een vernieuwde wet waardoor negationistische uitspraken gestraft zullen worden. Opmerkelijk genoeg wordt in deze wet de Armeense genocide niet opgenomen. En dat is een doorn in het oog van de Armeense gemeenschap in ons land. Want “het ontkennen van de Armeense genocide daarentegen maakt deel uit van het officiële discours van de Turkse staat en van het discours van een meerderheid binnen de Turkse diaspora in België”, zo schrijft het ‘Comité van Armeniërs van België’ in een persmededeling“De gevolgen van dit Turks negationisme zijn niet denkbeeldig.”

Nicolas Tavitian, de voorzitter van het ‘Comité van Armeniërs van België’ begrijpt niet waarom de Armeense genocide, die werd uitgevoerd in het Ottomaanse rijk in 1915, niet is opgenomen in het wetsvoorstel dat op 24 april zal gestemd worden in de Kamer ter vernieuwing van de huidige negationismewetgeving. Pikant detail: 24 april is “de dag waarop de Armeense genocide jaarlijks wordt herdacht. ‘This is adding insult to injury!'”, klinkt het.

PETITION/PETITIE : https://www.change.org/p/le-parlement-belge-non-%C3%A0-la-n%C3%A9gation-du-g%C3%A9nocide-des-arm%C3%A9niens-par-la-belgique-5758fa6c-f261-4969-bc77-655dcf149340Non à la négation du génocide des Arméniens en Belgique!Le génocide de 1915 doit être couvert par la future loi réprimant le négationnisme en Belgique.Signez la pétition lancée pour soutenir la communauté belgo-arménienne.Wij verzetten ons tegen génocideontkenning door de staat !De toekomstige wet aangaande de bestrijding van génocideontkenning moet de volkerenmoord van 1915 omvatten.#StopDenial #Négationnisme #24April1915

Publiée par Comité des Arméniens de Belgique – Armeens Comité van Belgie sur Vendredi 19 avril 2019

Armeense gemeenschap: “Turkije exporteert anti-Armeense haatretoriek naar ons land en nieuwe negationismewet faciliteert dit”

“De Belgische Senaat heeft deze genocide op de Armeniërs [nochtans] in 1998 al erkend en de Kamer deed hetzelfde in 2015. Ook [premier] Charles Michel [(MR)] heeft deze genocide op de Armeniërs […] vanop het spreekgestoelte van dezelfde Kamer erkend”, zo redeneert men bij de Armeense gemeenschap. “Hoewel geen van beide Europese richtlijnen die door dit voorstel in Belgisch recht worden omgezet, uitdrukkelijk vereisen dat de wetsbepaling zich zou beperken tot genocides die door internationale rechtbanken werden erkend, doet het Belgische wetsvoorstel dit wel: het beperkt zich bij het strafbaar maken van negationisme tot genocides, misdaden tegen de mensheid of oorlogsmisdaden ‘als dusdanig vastgesteld door een eindbeslissing van een internationaal gerecht’.” Dit sluit dus “de genocides op de Armeniërs, de Arameeërs en Assyriërs en de Pontische Grieken” uit want “er [is] nooit een internationaal gerecht geweest om de misdaden van de Jonge Turken tijdens de Eerste Wereldoorlog te bestraffen.”

En die keuze zet de deur open voor ‘Turks negationisme’, vreest men. Immers, “het ontkennen van de Armeense genocide […] maakt deel uit van het officiële discours van de Turkse staat en van het discours van een meerderheid binnen de Turkse diaspora in België”, zo laat Tavitian verder optekenen. “De gevolgen van dit negationisme zijn niet denkbeeldig.” De leider binnen de Armeense gemeenschap wijst hierbij naar de intimidatie en repressie jegens Armeniërs in Turkije, de anti-Armeense haat in Europa “geïmporteerd door Turkse diplomaten of door mensen die sterk onder invloed staan van de regering in Turkije” en bepaalde gewelddadige haatmisdrijven zoals de vernieling van een Armeens restaurant in Sint-Joost-ten-Node in 2007 “onder kreten als ‘dood hem, het is een Armeniër’.”

Het comité is dan ook streng voor de Belgische wetmakers. “Als de Kamer de slachtoffers van de genocide van 1915 wilde beledigen, had ze het niet beter kunnen aanpakken.” Het comité heeft een petitie gestart om de Armeense genocide op te nemen in de vernieuwde anti-negationismewetgeving. Deze haalde reeds meer dan 3.200 handtekeningen.