Niet alleen in grootsteden zoals Antwerpen, Gent en Brussel is het aantal allochtonen de laatste jaren fors gestegen, ook in Vlaams-Brabant is een snelle demografische verschuiving zichtbaar. Daarnaast is ook de verfransing van de provincie frappant. Dat blijkt uit cijfers van het Planbureau en Kind en Gezin die de Vlaamse Volksbeweging (VVB) en oud-senator Bart Laeremans bundelden. Ze roepen de politieke partijen op meer te investeren in Vlaams-Brabant.

Door het lage geboortecijfer van autochtone vrouwen in Vlaanderen enerzijds, en immigratie en het hoge geboortecijfer van islamitische allochtonen anderzijds, is in ons land een duidelijke demografische verschuiving aan de gang. In Antwerpen bijvoorbeeld is die verschuiving al duidelijk merkbaar. Bij de leeftijdscategorie 0 tot en met 9 jaar is nu maar liefst 74,10% van de Antwerpse bevolking van vreemde origine. Antwerpen is vandaag de dag zelfs over de gehele bevolking officieel een allochtone stad.

Ook in andere grootsteden zoals Gent en Brussel zien we een gelijkaardig fenomeen, maar het beperkt zich niet tot de grote steden, zo blijkt uit cijfers van Planbureau- en Kind & Gezin die de VVB bundelde. De provincie Vlaams-Brabant wordt aan sneltempo onderworpen aan een toename van het aantal allochtonen en verdere verfransing.

Vervreemding en verfransing

In de steden Machelen en Vilvoorde bijvoorbeeld is vandaag de meerderheid van de inwoners al van buitenlandse origine. Tien jaar geleden was in Machelen nog geen 30% allochtoon, in Vilvoorde ging het toen om zo’n 33%. Een meerderheid inwoners van buitenlandse origine zal ook in tal van andere Vlaams-Brabantse steden zoals onder meer Drogenbos, Kraainem en Zaventem naar alle waarschijnlijkheid binnen enkele jaren bereikt worden. Zij tellen nu immers respectievelijk 49%, 48% en 48% inwoners van vreemde herkomst.

Het aandeel mensen in Vlaams-Brabant dat thuis een vreemde taal spreekt (een andere taal dan het Nederlands of Frans) stijgt dan ook zienderogen. In Asse bijvoorbeeld spreekt vandaag de dag nog zo’n 34% thuis Nederlands, in 2004 was dat nog meer dan 62%. Meer dan 33% spreekt er geen Nederlands of Frans. In Vilvoorde spreekt 37% van de bevolking een vreemde taal, meer dan het aantal mensen dat er Nederlands of Frans spreekt. Ook in Zaventem spreekt 37% van de bevolking geen Nederlands of Frans.

Naast de opmars van het aantal allochtonen en vreemde talen, is er ook een onmiskenbare verfransing bezig in Vlaams-Brabant. In onder meer Beersel, Grimbergen, Machelen, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw, Vilvoorde en Zaventem spreken vandaag meer mensen Frans dan Nederlands. In geen enkele van deze steden was dat in 2004 ook al het geval. Over heel de provincie Vlaams-Brabant spreekt de meerderheid, iets minder dan 58%, wel nog Nederlands. De sterke daling van dat cijfer de afgelopen jaren (meer dan 7% in 5 jaar tijd) doet echter vermoeden dat ook die meerderheid geen lang leven meer beschoren is.

Klik hier voor de volledige cijfers.