De laatste bevolkingscijfers van Gent, de derde grootste stad in Vlaanderen na Brussel en Antwerpen, zijn binnen. Het Nieuwsblad rapporteert dat er thans 261.475 Gentenaars zijn, al blijkt de term ‘Gentenaars’ relatief. De bevolkingsgroei is immers voor een groot deel te danken aan buitenlanders die in Gent wonen. Dat aandeel is thans 14,59 procent van het volledige Gentse bevolkingsaantal: een verdubbeling in 20 jaar. Let wel, dit betreft enkel de niet-Belgen. De allochtone Gentenaars met een Belgische nationaliteit zijn hierin niet opgeteld. De autochtone Gentenaars zijn dan weer vooral weggetrokken naar randgemeenten zoals Evergem, Lochristi, Melle en Destelbergen.

Gent blijft groeien. 20 jaar geleden telde de Oost-Vlaamse centrumstad aan de Leie nog ‘slechts’ 200.000 inwoners, vandaag zijn er dat 261.475. En deze groei is in grote mate te danken aan de inwijking van vreemdelingen. Thans maken zij maar liefst 14,59 procent uit van het totale aantal Gentse inwoners. Een verdubbeling op 20 jaar.

Die vreemdelingen zijn in hoofdzaak Bulgaren, die in één jaar met 150 toenamen tot een groep van 9.093 sterk. Hierna volgen Turken (4.013), Nederlanders (2.983), Slovaken (1.864), Afghanen (1.218) en allerlei groepen Afrikanen waaronder Ghanezen (843). Chinezen maken dan weer een groep van slechts 698 inwoners. En sinds vorig jaar woont ook één Noord-Koreaan in Gent.

Vreemdelingen trekken in Gent, autochtonen trekken uit Gent. Mieke Van Hecke: “Hoofdzakelijk mensen die hier werk hebben gevonden”

Schepen van Burgerzaken Mieke Van Hecke (CD&V) rept zich om in Het Nieuwsblad te melden dat al deze groepen mensen “geen steuntrekkers [zijn], maar hoofdzakelijk mensen die hier werk hebben gevonden en daarna hun familie hebben laten overkomen in het kader van gezinshereniging.” Die voorstelling is echter beperkt: Gezinshereniging vergt immers dat enkel de persoon die mensen laat overkomen een (klein) inkomen uit werk heeft, niet dat de mensen die zelf overkomen een inkomen uit werk hebben.

De cijfers die in augustus hieromtrent werden ontsloten, schetsen dan ook een ander beeld. Hieruit bleek dat van de 14.600 Gentse werkzoekenden die bij de VDAB zijn aangemeld, 54% een buitenlandse afkomst heeft. Let wel: hierin zijn wel allochtonen met de Belgische nationaliteit opgeteld. Als men kijkt naar de activiteitsgraad – dat wil zeggen het aandeel van alle mensen van beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar oud) dat werkt – is slechts 52 percent van de allochtone Gentenaars aan de slag, tegenover 75 percent van de autochtone Gentenaars.

Maar terwijl het aantal inwoners in Gent blijft groeien, is de uittocht naar de rand onmiskenbaar. Vooral de autochtone Gentenaar verhuist naar andere plaatsen zoals het nabije Evergem, Lochristi, Destelbergen en Melle. Als men al in Gent blijft, trekt men veelal naar deelgemeenten zoals Mariakerke, Sint-Amandsberg en Wondelgem.

Lees ook:

Helft kinderen Gent is allochtoon en spreekt weinig Nederlands

N-VA wil strengere regeling gezinshereniging