In 2018 ging 61 procent – of 531.476 euro – van de Vlaamse subsidies voor moskeeën naar moskeeën die onder controle staan van Diyanet. Diyanet is het Turkse staatsagentschap voor geloofszaken en Diyanet-moskeeën vallen bijgevolg onder de directe controle van Ankara. 8,5 procent van de subsidies ging naar de islamistische beweging Milli Görüs. Dat blijkt uit cijfers die Chris Janssens, fractievoorzitter van Vlaams Belang in het Vlaams Parlement, liet opvragen.

Chris Janssens, fractievoorzitter van Vlaams Belang in het Vlaams Parlement, liet de cijfers opvragen in de Vlaamse provincieraden. In 2018 ging er in totaal 873.539 euro aan subsidies naar erkende moskeeën, een daling ten opzichte van de 899.334 euro in 2017. Van dat totaalbedrag ging 531.476 euro naar Diyanet-moskeeën, een stijging ten opzichte van de 525.395 euro in 2017. Het aandeel van Diyanet in de subsidies stijgt op die manier van 58 procent naar 61 procent.

Diyanet

Moskeeën van Diyanet vallen direct onder het Turkse ministerie van Algemene Zaken. Diyanet İşleri Başkanlığı betekent letterlijk ‘Presidium voor Godsdienstzaken’. Ankara levert en betaalt de imams in deze moskeeën en ziet er op toe dat de preken conformeren aan de standpunten van de Turkse staat. Sinds 1982 worden tweeënzestig van de meer dan honderd Turkse moskeeën in België gecontroleerd door de ‘Belçika Türk İslam Diyanet Vakfı’.

Twee jaar geleden kwam aan het licht dat het Diyanet-netwerk werd ingezet voor het verzamelen van de inlichtingen tegen ons land. Toen omschreef de Belgische Staatsveiligheid Diyanet als “de lange arme van Erdogan”.

Milli Görüs

Het aandeel van Milli Görüs daalt dan weer van 9 procent naar 8,5 procent. In 2018 ontvingen vier moskeeën van die organisatie Vlaamse subsidies. In totaal gaat dus 70 procent van het subsidiebedrag voor moskeeën naar Milli Görüs of Diyanet.

Milli Görüs presenteert zich vaak als gematigd maar zou in werkelijkheid een pak radicaler zijn. In Humo werd de groep omschreven als “de Turkse variant van de salafistische Moslimbroeders”. In ons land opereert Milli Görüs onder de naam ‘Belgische Islamitische Federatie (BIF)’. Ook bij ons wordt de groepering in het oog gehouden door de Staatsveiligheid. De organisatie zou verbonden zijn aan verschillende politieke partijen. Vorig jaar ontstond nog ophef toen Milli Görüs een islamschool in Genk wilde openen.

Chris Janssens (Vlaams Belang) wil moskeeën laten sluiten

In het verleden riep Janssens al op om de Diyanet-moskeeën te sluiten. Ook dit maal herhaalt zijn oproep. “Minister Liesbeth Homans (N-VA) en andere voorstanders van de moskeefinanciering beweren steeds dat deze subsidies ons in staat stellen toezicht en controle uit te oefenen op moskeeën. Maar van invloed op de Diyanet- of Milli Görüs-moskeeën blijkt duidelijk geen sprake”, zegt Janssens.

“Ik stel niet alleen voor de erkenning en financiering van de Diyanet- en Milli Görüs-moskeeën te laten intrekken, maar die moskeeën ook te sluiten”, klinkt het. “Ze werken niet enkel actief de integratie tegen, maar vormen ook een acuut veiligheidsrisico, aangezien ze respectievelijk in handen zijn van het gevaarlijke Turkse Erdogan-regime en van een fundamentalistische beweging die we in Vlaanderen liever kwijt dan rijk zijn.”