Als de Verenigde Staten hun huidige migratiebeleid niet aanpassen, dan zullen er tegen het einde van 2019 tot wel 1,5 miljoen illegale migranten bijkomen. Dat schrijft de rechtse nieuwssite Breitbart.

Breitbart baseert zich daarbij op drie cijfers. Namelijk het aantal illegalen dat door het ‘Catch and Release’-beleid wordt vrijgelaten, het aantal illegale grensoverstekers en het aantal visumoverschrijdingen. De cijfers houden wel geen rekening met de illegalen die zullen worden uitgezet, het komende jaar zullen sterven of de VS vrijwillig zullen verlaten.

‘Catch and Release’

Allereerst is er het zogenoemde ‘Catch and Release’-beleid. Daarbij worden illegale immigranten kort na hun aanhouding weer vrijgelaten in de Verenigde Staten. Breitbart schat dat er zo tegen het einde van het jaar zo’n 434.000 illegalen zullen worden vrijgelaten. Men baseert zich daarbij op schattingen dat er sinds het begin van het jaar maandelijks meer dan 36.000 illegalen op die manier werden vrijgelaten.

Volgens Steven Kopits van ‘Princeton Policy Advisors’  zouden er daarnaast in 2019 naar schatting 500.000 illegalen de Amerikaanse grens oversteken, zonder opgespoord te worden door de Amerikaanse grenswacht. De Amerikaanse autoriteiten zijn over het algemeen niet op de hoogte van het bestaan van deze migranten.

Ten derde zijn er de visumoverschrijdingen. Dit zijn migranten die in de Verenigde Staten blijven nadat hun visa vervallen, en dus illegaal in het land verblijven. Als daarbij de trend van de voorbije jaren wordt voortgezet, kunnen er dit jaar tot wel 630.000 illegalen bijkomen in de VS. Jessica Vaughan van het ‘Center for Immigration Studies’ schat hun aantal voor dit jaar tussen de 300.000 en 400.000.

Meer illegalen onder Trump dan onder Obama

Samengeteld schat Breitbart dat er dit jaar tussen de één en 1,5 miljoen illegale migranten in de VS bijkomen, bovenop de 11 tot 22 miljoen illegalen die zich reeds in het land bevinden. De overgrote meerderheid van hen wordt nooit het land uitgezet. Hoewel het aantal uitzettingen onder president Donald Trump (Rep.) weliswaar is toegenomen – zo’n 95.000 per jaar, blijft het cijfer ver onder het aantal illegale migranten dat het land binnenkomt.

Het ziet er voorts naar uit dat het cijfer van illegale migratie dit jaar onder president Trump, dat van alle jaren onder president Barack Obama (Dem.) zal overtreffen. Koptis schat dat er dit jaar 775.000 illegale overstekers zullen zijn.