Deze zaterdag hield Vlaams Belang haar partijcongres in Gent. Daarop stelden de nationalisten hun verkiezingsprogramma voor. De welbekende eisen op vlak van migratie en het communautaire passeerden zoals gebruikelijk de revue. N-VA was daarbij kop van jut. Maar Vlaams Belang legde ook klemtonen bij sociaal beleid, onderwijs en milieu. “Een stem voor het Vlaams Belang is een nuttige stem, want het is naast een rechtse ook een sociale stem”, klonk het bij voorzitter Tom Van Grieken. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Van Grieken had niets goeds te zeggen over de partij van Bart De Wever (N-VA). Die organiseert in de aanloop naar de verkiezingen haar zogenaamde V-dagen. Maar voor Van Grieken staat die V noch voor Vlaanderen, noch voor vooruitgang, maar voor ‘vergeet’. “Vergeet dat ze 5 jaar niets communautair gedaan hebben; vergeet dat ze sociaaleconomisch een ramp waren; vergeet dat het gat van in de begroting oploopt tot 8,5 miljard euro; vergeet dat ze het dus slechter gedaan hebben dan Di Rupo, in economisch betere omstandigheden”, aldus Van Grieken.

“Het was voor Catalonië alles, en voor Vlaanderen helemaal niks”

Ook oud-voorzitter en Europees lijsttrekker Gerolf Annemans schoot met scherp. “Vijf jaar lang werden er inspanningen geleverd voor de onafhankelijkheid… van Catalonië. Het was voor Catalonië alles, en voor Vlaanderen helemaal niks. Het is niet door op het einde rap rap te zwaaien met het Marrakesh-pakt en uit de regering te stappen dat je kan vergeten dat de Vlaamse zaak eigenlijk een dodelijke slag toegebracht werd.”

Daarna somde hij de migratiecijfers op onder de regering-Michel I. Een half miljoen immigranten kwamen met N-VA op Asiel en Migratie het land binnen; er werden 132.000 Belgische paspoorten uitgereikt; elk jaar kwamen er zo’n 50.000 migranten via gezinshereniging naar België; de 4,6 miljoen aan subsidies voor de islam… “En vergeet vooral niet dat het een N-VA’er was die humanitaire visa verkocht aan mensen in miserie. De N-VA van 2019 is geen deel van de oplossing, maar een deel van het probleem. Denk eraan op 26 mei.”

Rechts maar sociaal

Maar naast schieten op de N-VA, stelde het Vlaams Belang vandaag ook haar programma voor. De partij wil zich profileren als een sociale partij. Zo pleit men voor een drastische verlaging op de lasten op arbeid. Dat moet gebeuren door de belastingvrije som te verhogen van 7.430 tot 10.829 euro, het niveau van het leefloon, en door de aanslagvoet van de tweede belastingschijf te verlagen van 40 naar 30 procent. Het minimumpensioen moet op 1.500 euro komen na een volledige loopbaan en de pensioenleeftijd mag voor hen terug naar 65 jaar.

Om dit alles betaalbaar te houden, wil de partij de sociale zekerheid splitsen in twee systemen: één voor Belgische burgers en één voor vreemdelingen, dat beperkter is. Vreemdelingen zullen dan pas na acht jaar verblijf en drie jaar werken kunnen toetreden tot het reguliere systeem.

Op vlak van onderwijs wil de partij een herwaardering van het beroep van leerkracht. Geweld tegen leerkrachten moet een verzwarende omstandigheid worden, zoals bij politieagenten. In Brussel moet er absolute voorrang gegeven worden aan Nederlandstaligen in de Nederlandstalige scholen. Nederlandsonkundigen moeten een verplicht taalbad volgen.

Staatkundige ingrepen

Op staatkundig vlak wil Vlaams Belang de zes politiezones en 19 OCMS’s samenvoegen. Daarmee staat de partij niet alleen langs Vlaamse kant. De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil men omvormen tot een aparte raadgevende commissie binnen het Vlaams Parlement, zodat Vlaanderen assertiever kan optreden in haar hoofdstad. Daarnaast wil de partij het aantal Vlaamse parlementsleden terugbrengen van 124 naar 100, moet de opkomstplicht de deur uit en wil men bindende referenda over belangrijke thema’s introduceren.

“Onze jongeren moeten niet spijbelen voor het klimaat, maar studeren voor het klimaat”

Wat betreft energie en klimaat wil Vlaams Belang dat kernenergie op tafel blijft. Een kilometerheffing wijst de partij resoluut af. Ook lage-emissiezones zijn niet aan de orde. De partij heeft het ook niet op met de klimaatspijbelaars. “Onze jongeren moeten niet spijbelen voor het klimaat, maar studeren voor het klimaat”, klinkt het. “Mensen die in armoede leven kan het niet schelen hoe hun dure elektriciteit wordt opgewekt, ze hopen enkel dat ze op het einde van de maand de factuur kunnen betalen.” De btw op elektriciteit wil men van 21 naar 6 procent zien gaan. Inzake dierenbescherming tenslotte pleit de partij onder het motto “Met de dieren tegen de beesten” voor een levenslang houdverbod voor wie dieren meermaals heeft mishandeld of verwaarloosd.