Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de asielaanvraag van een christelijke bekeerling uit Iran verworpen. De bekeerling stelde dat hij door de vreedzame aard van het geloof tot het christendom werd aangetrokken. Ambtenaren van het ministerie oordeelden daarop dat het christendom volgens hen helemaal niet vreedzaam was en haalden daarop passages uit de Bijbel aan om hun bewering te staven. 

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft geweigerd om asiel te verlenen aan een Iraniër die zich van de islam tot het christendom bekeerde. De Iraniër stelde dat hij zich tot het christendom had bekeerd omdat het een vreedzame godsdienst was in vergelijking met de islam. “In de islam is er geweld, woede en wraak. In het christendom daarentegen gaat het om vrede, vergeving en goedheid”, schreef de bekeerling.

Christendom “geen vreedzame godsdienst”

Die argumentatie werd door het Britse ‘Home Office’ verworpen, dat daarop stelde dat het christendom helemaal geen vreedzame godsdienst was. Om hun bewering te staven haalden ambtenaren gewelddadige Bijbelse passages aan in het antwoord dat zij schreven aan de Iraniër. Zo stelden zij dat het Boek Openbaring “gevuld was met beelden van wraak, vernietiging, dood en geweld”. 

Ook haalde de brief een passage uit Leviticus in het Oude Testament aan, die zegt: “U zult uw vijanden achtervolgen en zij zullen door het zwaard voor u vallen”. Het verwees ook naar hoofdstuk tien van het evangelie van Matteüs, waarin Jezus zegt: “Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard”.

“Deze voorbeelden zijn niet in overeenstemming met uw bewering dat u zich tot het christendom bekeerde nadat u ontdekt hebt dat het een ‘vreedzame’ religie is, in tegenstelling tot de islam die geweld, woede en wraak bevat”, klinkt het in de brief.

“Gebrek aan religieuze geletterdheid”

Het nieuws zorgde voor de nodige ophef. Zo veroordeelde de ‘Church of England’ het “gebrek aan religieuze geletterdheid” van de ambtenaren.

“Ik ben zeer bezorgd dat een overheidsdepartement de toekomst van een ander mens zou kunnen bepalen op basis van zo’n diepgaand misverstand over de teksten en praktijken van geloofsgemeenschappen. Uittreksels uit het boek Openbaring gebruiken om te argumenteren dat het christendom een gewelddadige religie is, is als argumenteren dat een overheidsrapport over het effect van klimaatverandering droogte en overstromingen bepleit”, zegt bisschop van Durham Paul Butler.