Het Agentschap Integratie en Inburgering blijft met een fikse achterstand kampen. Zo’n 1.593 nieuwkomers zouden al maanden wachten op een inburgeringscursus, iets dat verplicht is voor migranten. Zij moeten normaliter zo’n zestig uur lessen in Maatschappelijke Oriëntatie volgen. Maar het werkwoord ‘moeten’, blijkt niet zozeer het probleem, wel ‘kunnen’. De Standaard heeft zijn oordeel al klaar: “Een externe audit dringt zich op.” Een advies dat oppositiepartij Groen intussen heeft opgevolgd. Volgens de ecologisten is zo’n externe doorlichting “onafwendbaar”. Ook sp.a is kritisch voor de Vlaamse regering en bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA).

Migranten die in Vlaanderen komen wonen krijgen een – verplichte – inburgeringscursus. Tijdens lessen van in totaal 60 uren komt men te weten hoe men een job vindt, waar men medische hulp kan inschakelen, welke onze rechten en plichten zijn en welke waarden er centraal staan in onze Vlaamse gemeenschap. Denk aan vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, respect en burgerschap. Men krijgt deze cursus in de eigen moedertaal, maar dat lijkt niet evident. Minstens 1.593 nieuwkomers wachten al maanden op hun lessen.

Homans: “Sommige mensen willen en kunnen geen inburgeringstraject beginnen”

Het Agentschap Integratie en Inburgering werd opgericht door de voorganger van bevoegd Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA), de huidige minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Het agentschap was een fusie van zo’n 20 kleinere organisaties die instonden voor inburgering en moesten schaalvoordelen opleveren. Problemen blijven er echter aanhouden, ondanks beloftes van Homans.

Homans ziet dit evenwel anders. “We voorzien voldoende cursussen, maar het is ook aan de inburgeraar om daarop in te gaan. Sommige mensen willen en kunnen geen inburgeringstraject beginnen, bijvoorbeeld om medische redenen of bij ­gebrek aan kinderopvang“, zo vertelt Homans in De Standaard“De cursus verloopt bovendien in de thuistaal. Omdat sommige zeldzaam zijn, moet men even wachten tot er voldoende inschrijvingen zijn. Dat is toch de logica zelve.” De krant merkt echter op dat de groep die Homans vermeldt in feite de ‘onbeschikbare inburgeraars’ (731) zijn. Deze zijn niet bij de 1.593 wachtenden bijgeteld.

(Lees verder onder de tweet.)

Linkse oppositie genadeloos voor Homans

Bij oppositiepartij sp.a schiet men met scherp. “Het is verontrustend dat de zoveelste belofte van de minister om het systeem te verfijnen en elke inburgeraar te voorzien van een gepast aanbod, nog steeds niet is ingevuld”, klaagt Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a) aan in De Standaard. Kherbache vroeg de cijfers op bij het kabinet van Homans. “Bijna 1.600 inburgeraars staan in de kou. Via contacten binnen het Agentschap hebben we bovendien vernomen dat hun aantal nog hoger ligt dan de cijfers die de minister ons heeft verleend.”

En sp.a krijgt ruggensteun van Groen, dat nog verder gaat. “Integratie en inburgering zijn te belangrijk om over te laten aan minister Homans. Ze ontkent dat er problemen zijn”, beweert Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen) via BELGA. “Het parlement moet zijn controlerende rol opnemen en overgaan tot een doorlichting van het Agentschap.”