Vorige maand stelde het Vlaams Belang haar economisch programma voor waarmee het op 26 mei naar de kiezer wil trekken, volgens sommigen is het zelfs het eerste echte economische plan van de nationalistische partij, al valt dit te betwisten gezien de partij wel eerder experimenteerde met het uitbouwen van een visie op geld en economie. Wat echter vast staat is dat de visie die vandaag door voorzitter Tom Van Grieken en zijn team is uitgebouwd ver afstaat van het veel liberaler programma dat werd uitgewerkt onder oud-voorzitter Bruno Valkeniers. Volgens Van Grieken mag je het echter niet links noemen. En ook niet rechts. Wel “nationalistisch”. SCEPTR trok naar het Vlaams Belang-hoofdkwartier op ‘de Madou’ te Brussel en won meer inlichtingen in.

Op 16 februari stelde het Vlaams Belang haar sociaal-economisch programma voor. Een greep uit de voorstellen: Het verhogen van het minimumpensioen naar 1.500 euro, lagere BTW op energie, en een maximumfactuur voor thuis- en ouderzorg en het invoeren van een tegemoetkoming voor ouders die thuisblijven voor hun kinderen. Dat oud-LDD-kopstuk en huidig Vlaams Belang-gemeenteraadslid in Kortrijk Wouter Vermeersch de nieuwe economische visie van de partij mee mocht voorstellen, en daarbij zelfs het woord ‘grootkapitaal’ ernstig en niet in de positieve zin gebruikte, kan tellen als symbool van een nieuwe koers. Volgens velen nam de partij vorige maand een flinke bocht naar (economisch) links, al wil voorzitter Van Grieken dat niet gezegd hebben.

Is het Vlaams Belang naar links opgeschoven? Er is een groot verschil met het Vlaams Belang van Bruno Valkeniers.

Van Grieken: “Het enige verschil met het verleden is misschien dat we nu veel concreter zijn. We hebben de zaken tastbaarder gemaakt. We hebben als Vlaams Belang altijd de stelling ingenomen dat ons economisch programma niet links is en niet rechts is, maar nationalistisch. Dat bleef te vaak echter bij vage theorieën.”

“Met ons congres hebben we veel van die zaken concreter gemaakt. Ik heb het trouwens nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik sinds mijn aantreden het sociale profiel van mijn partij graag extra in de verf zet.” 

Het valt echter op dat wat uw partij zegt, gelijkaardig is aan de kritiek van bepaalde linkse denkers zoals econoom en sp.a-voorzitter John Crombez. Zij stellen dat de taxshift in werkelijkheid vooral een belastingvoordeel is gebleken voor de werkgevers – ‘het grootkapitaal’ – dat door ons allen gefinancierd wordt, via begrotingstekorten en extra schulden. Kan u zich daarin vinden?

“Ja, de analyse klopt wel. Alleen, de taxshift heeft wel een impact gehad en voor een stuk gewerkt. We moeten ook niet alles van de afgelopen regering afbreken. De vraag is echter: ‘Is de gewone Vlaming hier beter van geworden?’. En dat is niet het geval. Het zijn voornamelijk vennootschappen, die vaak al fiscaal optimaal waren, die nog een extra voordeel hebben gekregen via die taxshift.”

Foto: SCEPTR. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op zijn kantoor, alwaar de Vlaamse leeuw omnipresent is.

“Ten tweede, die financiering van die taxshift is onduidelijk. Dat is naar de toekomst opgeschoven. Men hoopt op een terugverdieneffect, maar ik vrees dat wij met zijn allen die taxshift zullen mogen financieren, ook diegenen die er geen baat bij hadden.”

Er is toch tussen de 30 à 50 euro nettoloon bijgekomen voor de werkende Belg, dat kan toch ook tellen?

“Een taxshift, het woord zegt het zelf, is een verschuiving. Niet per se een verlaging. In dit geval is het een vestzak-broekzak-operatie. Want als men langs een kant geeft, maar aan de andere kant van alles wegneemt, blijft er weinig over.”

“De gewone Vlaming zijn koopkracht zou toegenomen moeten zijn, maar die Vlaming voelt dat niet, integendeel. Zij weten dat zij meer betalen als ze hun winkelwagen voldoen, ze betalen meer aan de pomp, voor gas, water, elektriciteit, voor hun kinderen die gaan studeren en ga zo maar door.”

Er zijn wel meer jobs bijgekomen?

“Dat klopt. Er zijn meer jobs bijgekomen. De enige vraag die je je moet stellen is: ‘Is dit de verdienste van de regering?’. Als men in de diepte kijkt naar de cijfers van de jobcreatie (Van Grieken baseert zich hierbij op berekeningen van het Federaal Planbureau, red.), dan ziet men dat dit voornamelijk jobs zijn die er zijn bijgekomen door de aantrekkende economie van onze buurlanden, door de groeiende conjunctuur. Waar deze regering voor verantwoordelijk is inzake jobs, dat is zeer beperkt.”

Landen zoals Nederland en Duitsland hadden overigens tijdens de financiële crisis – net zoals België – een kleinere dip, maar daar zie je dat de economische groei en jobcreatie groter is dan in ons land.

“Mag ik er trouwens op wijzen dat betreft de omvang van de groei aan jobs ten opzichte van onze buurlanden, wij achteraan het Europese peloton hinken? Daar doen we het helemaal niet zo goed. Men drukt de jobgroei ook graag uit in totale plaatsen, maar als men procentuele groei bekijkt, dan worden de zaken minder rooskleurig, zeker in vergelijking met onze buren. Landen zoals Nederland en Duitsland hadden overigens tijdens de financiële crisis – net zoals België – een kleinere dip, maar daar zie je dat de economische groei en jobcreatie groter is dan in ons land.”

Tijdens jullie congres hadden jullie het over een ‘sociaal contract’. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Denken we dan aan het soevereiniteitsconcept uitgewerkt door denkers als Rousseau, Locke en Hobbes of aan de New Deal uit de VS in de jaren ‘30?

“Er is intern wel wat gediscussieerd over of we die term zouden gebruiken. Ik geloof namelijk niet dat burgers een contract sluiten met hun overheid, burgers maken inherent deel uit van de staat waarin ze wonen. Het is niet zo dat je kan shoppen bij welk land je burger wil zijn. De facto gebeurt dat nu wel (lacht), door massamigratie en open grenzen, maar dat is geen gezonde situatie.”

“Maar als wij spreken over een sociaal contract, is dat geen contract tussen de overheid en de burger, maar tussen ons als partij en de kiezer. Wij gaan een contract aan met onze kiezer: ons programma is sociaal en wij engageren ons hierin niet alleen voor de verkiezingen, maar ook erna. Toch een ding waarbij CD&V, Open Vld, maar ook N-VA eigenlijk grandioos door de mand zijn gevallen. Denk aan de pensioenleeftijd die niet zou verhoogd worden, de stemmen waren nog niet geteld of het was al van dat. Wat wij voorleggen, betekent dat wij niet tornen aan de sociale zekerheid.”

(Lees verder onder de tweet.)

Een contract is natuurlijk wel bindend. De kiezer kan jullie misschien wel geloven dat jullie geen beloftes zullen breken, maar er is ook het aspect van wat jullie beloven te kunnen realiseren.

“Wij kunnen dat contract natuurlijk pas realiseren als we aan zet zijn en mogen. Vlaanderen hinkt echter hierin achterop als we naar Italië of Oostenrijk kijken. Daar zijn onze zusterpartijen (respectievelijk de Lega en FPÖ, red.) aan de macht en doen zij wat ze hun kiezers hebben beloofd.”

Terwijl er een decennia-oude consensus was in onze politiek over dat Vlaanderen meer autonomie moest verkrijgen om uit de rigiditeit te ontsnappen, heeft N-VA proberen aantonen dat België werkt. Niet gelukt natuurlijk.

“Het is niet zo dat we onder geen enkel beding op iets inhoudelijk nog willen toegeven, maar we gaan niet staan bedelen aan de poort van de macht, om toch maar te mogen meespelen. Ik zeg het vaak en ik zeg het graag: Het cordon sanitaire is niet langer het probleem van het Vlaams Belang, maar het probleem van de N-VA geworden.”

“En wat heeft die partij gedaan eens aan de macht? Terwijl er een decennia-oude consensus was in onze politiek over dat Vlaanderen meer autonomie moest verkrijgen om uit de rigiditeit te ontsnappen, heeft N-VA proberen aantonen dat België werkt. Niet gelukt natuurlijk. Wij willen wel participeren, maar dan ook kunnen doen wat we onze kiezers beloofd hebben.”

Even inhoudelijk misschien. Dat pensioenvoorstel van jullie: minimum 1.500 EUR voor iedereen, ongeacht de voorgaande prestaties, is dat wel eerlijk?

“Kijk. Is dat nog serieus? Dat wij hier de hoogste belastingen betalen in de wereld, en zeer productief zijn en daarbij heel hard werken, om dan ineens op uw 67ste de laagste pensioenen van West-Europa te krijgen? Wij willen dat iedereen die 40 jaar heeft gewerkt recht heeft op een degelijk minimum om te kunnen leven. Mag het nog? Dat moet dan maar kosten wat het kost.”

“Die pensioenleeftijd op 67 jaar vinden wij ook minder van belang. Het zijn de werkelijk gepresteerde jaren die van tel zijn. En dat hoort 40 jaar te zijn wat ons betreft.”

Jullie voorstel lijkt – opnieuw – op wat sp.a voorstelt…

“Dat kan wel, maar ons financieringsvoorstel is veel duurzamer dan wat sp.a voorstelt. Zij willen de sociale zekerheid behouden/uitbreiden, maar ook de grenzen openhouden. Dat lukt niet. Vlaams geld in Vlaamse handen lukt wel.”

“Wat dan met de vergrijzing, zeg je? In Nederland heb je een systeem waarbij iedereen bijdraagt aan een fonds dat dient voor de eigen cohorte. Maar om zoiets te installeren – het Zilverfonds bleek een lege doos – zou er jaren hevig moeten gesleurd worden in de politiek. Anderzijds: De bevolkingspiramide trekt zichzelf ook wel wat recht, wat de nood aan een radicale pensioenhervorming verzacht.”

Jullie lijken aandacht te hebben voor wat men ‘work-life-balance’ noemt. Ouderschapsverlof moet worden verdubbeld, thuisblijvers moeten een tegemoetkoming krijgen en overuren worden met argwaan bekeken, zo bleek uit het congres op 16 februari. Halen jullie de mosterd uit Scandinavië?
Foto: SCEPTR. Van Grieken: “Nagenoeg iedereen van de autochtone bevolking tussen 25 en 55 jaar is aan het werk.”

“Ik heb gemerkt dat ze daar gezonder omgaan met die zaken. Bij ons moeten jonge vrouwen die net een kind hebben gehad bijvoorbeeld om ter snelst terug aan het werk. En een vrouw die nog een kind zou willen krijgen, wordt dan ontmoedigd, want zij zou niet productief zijn. In Scandinavië gaat men daar veel losser mee op, en wat blijkt? Men is gelukkiger en de ‘return on investment’ is ook zeer hoog.”

“In Vlaanderen heeft men heeft altijd over het grote werkloosheidsprobleem, maar nagenoeg iedereen van de autochtone bevolking tussen 25 en 55 jaar is aan het werk. En zij moeten steeds productiever werken, moeten meer uren kloppen… terwijl we al productiever zijn dan al onze buurlanden (de arbeidsproductiviteit kwam in 2018 uit op 86.100 euro koopkrachtstandaard in het Vlaamse Gewest, zowat het hoogste in West-Europa, red.). Ruimte voor kinderen wordt amper gemaakt. Hoe gaan we dat volhouden als maatschappij en waarom moet net die groep nog meer bijdragen/afstaan?”

Uw partij heeft het in die context over de ‘citroenloopbaan’. Legt u dat eens even uit?

“Het is dus die groep van mensen die bijzonder productief is, de Vlamingen tussen 25 en 55 jaar, die ook meer en meer uitgeperst wordt. Zowel qua belastingen als werkdruk. We moeten allemaal langer werken, akkoord, maar hoe organiseren we dat? Als we kijken naar onze cijfers inzake denataliteit en depressies en zelfmoorden, is de huidige situatie niet bemoedigend.”

“Dat langer werken, dat moet vooral trager. Met ruimte voor gezin en vrije tijd. Ik wil niet vertellen dat dit een 1/1-relatie weergeeft met het aantal zelfmoorden, maar we moeten er wel rekening mee houden.”

(Lees verder onder de tweet.)

En dan willen jullie ook nog een maximumfactuur voor de thuis- en ouderenzorg, zoals reeds in de gezondheidszorg bestaat. Hoe willen jullie dat dan allemaal financieren?

“Kijk. Vijf jaar geleden betaalden we de hoogste belastingen en hadden we de laagste pensioenen. Vandaag betalen we nog altijd de hoogste belastingen, hebben we nog steeds de laagste pensioenen, maar werken we twee jaar langer.”

Vijf jaar geleden betaalden we de hoogste belastingen en hadden we laagste pensioenen. Vandaag betalen we nog altijd de hoogste belastingen, hebben we nog steeds de laagste pensioenen, maar werken we twee jaar langer.

“We betalen echter wel per Vlaming 2.000 euro elk jaar aan Wallonië. En ook migratie kost ons stukken van mensen. We hebben dat eens laten berekenen en ook dat gaat over miljarden (In 2017 liet Vlaams Belang berekenen dat immigratie elk jaar zo’n 987 EUR per belastingbetaler kost, wat neerkomt op een slordige 5 miljard EUR, red.).”

“We weten natuurlijk wel dat als we migratie aan banden leggen, we dit bedrag niet 1 op 1 gaan terugverdienen, maar dat dit slechts stelselmatig zal gaan. In ieder geval hebben we ons programma voorgelegd voor het Rekenhof. Op de resultaten hiervan zullen jullie nog even moeten wachten, net zoals wij. Dat rapport wordt pas uitgegeven in april.”

BTW dan. Jullie willen deze taks op energie terug van 21% naar 6%. Is dat niet in strijd met moderne economische inzichten en deze van de EU, namelijk dat we meer lasten moeten leggen op uitgaven en minder op arbeid? En is dit niet opnieuw een sp.a-voorstel?

“Sommige zaken moeten betaalbaar blijven. En energie is natuurlijk zeer belangrijk voor de modale burger. Wat andere materies betreft, kunnen we allicht wel deze aanbevelingen volgen.

“En de kiezer wil vooral resultaten zien. Sp.a wil een sterke, maar open sociale zekerheid. N-VA wil zogezegd een gesloten, maar wel afgebroken sociale zekerheid. Het laatste is hardvochtig en dus onaanvaardbaar, het ander is open, maar onbetaalbaar. Wij kiezen voor een derde weg.”

Lees ook:

Vlaams Belang: ‘Nergens laat volk zo’n plundering van welvaart toe’