De islamkritische activist Tommy Robinson moet opnieuw voor de rechter verschijnen. Robinson zat vorig jaar vast nadat hij verslag uitbracht van een rechtszaak tegen een moslimbende. Het vonnis werd in augustus in beroep teniet gedaan en Robinson werd vrijgelaten, maar men wil de zaak nu overdoen. 

Tommy Robinson werd vorig jaar gearresteerd nadat hij verslag uitbracht van een proces tegen een islamitische ‘grooming-bende’. De leden van de bende werden veroordeeld voor de groepsverkrachting van een tienermeisje. Robinson werd toen aangeklaagd wegens ‘verstoring van de rechtsgang’. Hoewel dergelijke zaken zelden tot een veroordeling leiden, werd de Robinson tot 13 maanden cel veroordeeld. Het vonnis werd in augustus door het Hof van Beroep ongedaan gemaakt nadat Robinson in beroep was gegaan.

22 maart

Nu oordeelt procureur-generaal Geoffrey Cox echter dat er “goede redenen” zijn om Robinson opnieuw voor de rechtbank te dagen voor dezelfde feiten. De eerste zitting zou op 22 maart moeten plaatsvinden in het Londense Hooggerechtshof.

“Na een zorgvuldige afweging van de details van deze zaak ben ik tot de conclusie gekomen dat er goede redenen zijn om een nieuwe […] rechtszaak tegen  Stephen Yaxley-Lennon [Tommy Robinson] in te stellen”, zei Cox. “Aangezien de procedure nu aan de gang is, zou het niet gepast zijn om verder commentaar te geven en ik herinner iedereen eraan dat het een misdrijf is om commentaar te geven op live rechtszaken.”

“Establishment wil mij het zwijgen opleggen”

“De moeite die het establishment neemt om mij het zwijgen op te leggen is zowel fenomenaal als eng, niet enkel voor mij maar voor de natie als geheel”, zegt Robinson. “Dit is niet alleen een aanval op mij, dit is ook een tactische poging om de overgrote meerderheid van degenen wier stemmen ik vertegenwoordig, het zwijgen op te leggen.”

In februari werd Robinson van Instagram en Facebook verbannen. Volgens de internetreus Facebook, die ook Instagram beheert, zou Robinson opgeroepen hebben tot geweld tegen moslims, wat Robinson ontkent. Volgens hem vormt ‘Panodrama’, een documentaire waarin hij de Britse staatsomroep BBC beschuldigt van ‘framing’, de aanleiding van de verbanning.

ADVERTENTIE