Het is niet goed gesteld met de officiële tweetaligheid van onze hoofdstad. Uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas opvroeg, blijkt dat maar liefst 4 op de 10 Brusselse agenten het Nederlands niet machtig is. Slechts 58 procent van de agenten is tweetalig. Dat schrijven HLN en De Morgen op basis van een artikel uit De Zondag.

Uit de laatste cijfers van Binnenlandse Zaken die dateren van 1 januari dit jaar, blijkt dat maar 3.648 van de 6.288 politieagenten in Brussel zowel het Nederlands als het Frans beheersen. Hiermee is de tweetaligheid in de hoofdstad opnieuw achteruitgegaan. Het gaat om een daling van 1 procent ten opzichte van afgelopen jaar. Toen sprak men ook al van een historische dieptepunt. Nochtans is tweetaligheid een wettelijke vereiste voor politieagenten in Brussel. Ter vergelijking: 98 procent van de agenten beheerst wel het Frans.

“De tweetaligheid is onder de regering-Michel gezakt tot een absoluut dieptepunt en dat is des te merkwaardiger omdat N-VA’er Jan Jambon bevoegd was voor Binnenlandse Zaken”, zegt Barbara Pas van Vlaams Belang. “Hij had alle instrumenten in handen om er iets aan te doen. Maar van de 140 agenten die vorig jaar aangeworven werden, waren er amper 18 tweetalig.” Pas roept op om maximaal in te zetten op tweetaligheid van de rekruten, en dit integraal deel laten uitmalen van het opleidingspakket.

Oud-minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, stelde op Twitter dat dit buiten zijn toenmalige bevoegdheden viel. Mevrouw Pas zou moeten weten dat dit de bevoegdheid is van het gewest en niet van Binnenlandse Zaken”, klink het. “Ik heb meermaals mijn beklag gedaan bij Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS), maar hij erkent het probleem niet. Het zijn de Vlaamse meerderheidspartijen in Brussel die hier aan de kar moeten duwen”, aldus Jambon.