Eén op drie gepensioneerde vrouwen leeft met minder dan 750 EUR per maand als pensioenuitkering. Bij mannen is dit slechts één op vijf. Deze cijfers blijken uit het jongste rapport van de federale pensioendienst en brengt Het Laatste Nieuws. Maar de pensioenkloof – die net als de loonkloof het gevolg is van uiteenlopende prestaties, individuele keuzes, beroepskeuze en loononderhandelingen met de baas, gezien de grootte van het pensioen gebaseerd is op de rechten opgebouwd tijdens de loopbaan – wakkert een nieuw debat aan. De extreemlinkse PVDA wil nu dat vrouwen reeds een volwaardig pensioen krijgen na 40 gewerkte jaren, tegenover de normale 45 jaren voor mannen.

Komende vrijdag, 8 maart, is het Internationale Vrouwendag. (Niet te verwarren met de Belgische vrouwendag die we vierden afgelopen 11 november.) Reden genoeg voor de PVDA om de genderverschillen te bestuderen in de pensioenuitkeringen. En die verschillen zijn niet klein, zo blijkt. Vrouwelijke werknemers en zelfstandigen moeten het met zo’n derde pensioen minder doen. Zij kregen vorig jaar gemiddeld 810 EUR per maand. Als het overlevingspensioen daarbij wordt opgeteld komt dat op 989 EUR.

De man ontvangt gemiddeld 1.245 EUR op pensioen. Dit terwijl één op drie van vrouwen het moet doen met een pensioen kleiner dan 750 EUR. Slechts één op vijf mannen zit in hetzelfde schuitje. Ook wat de hogere pensioenen betreft is er een verschil. Net geen één op vijf vrouwen krijgt een pensioen hoger dan 1.500 EUR per maand, maar bij mannen is die verhouding een op vier.

PVDA: “Laat vrouw na 40 jaren werken volledig pensioen opnemen”

Voor de communistische PVDA is het hoog tijd voor een radicale genderhervorming van ons pensioenstelsel. “Een vrouw moet na 40 jaar werken haar volledige pensioen kunnen opnemen, en niet na 45 jaar, zoals vandaag”, zo citeert Het Laatste Nieuws PVDA-voorzitter Peter Mertens. Volgens de donkerrode voorman zou dit de vrouwenpensioenen met 12% doen stijgen. Experts geraadpleegd door HLN zien echter financiële en juridische obstakels.

De kloof in pensioenen is echter niet te wijten aan een discriminatoir karakter van de pensioenwetgeving, maar wordt veroorzaakt door de verschillende pensioenrechten die worden opgebouwd. Een werknemer bouwt deze immers op tijdens de loopbaan. En in België verdienen mannen 21,1 procent meer als men de ruwe cijfers in beschouwing neemt (cijfers uit 2017). Als men die cijfers dieper bekijkt en men vergelijkt per beroep en bedrijf bedraagt de ‘netto’ loonkloof echter slechts 1,4 procent. Wanneer man en vrouw echt gelijk werk doen, is de loonkloof dus verwaarloosbaar.

Lees meer:

Werkelijke loonkloof tussen man en vrouw verwaarloosbaar

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken