Sinds zondagavond voeren verschillende klimaatactivisten – onder het motto We are done asking nicely – actie voor een grondwetswijziging. Hoewel professor Kurt Deketelaere (KU Leuven) sympathie heeft voor de activisten, plaatst hij juridische vraagtekens bij hun pleidooi voor een grondwetswijziging. “Ik denk dat ze op het vlak van hun juridische claim een beetje misleid zijn door allerlei groeperingen die nu plots komen zeggen dat we geen klimaatbeleid in dit land kunnen voeren zonder een bepaling in de grondwet en zonder een bijzondere wet”, verklaarde Deketelaere in VRT-programma ‘Terzake’.

Hangt het van Anuna De Wever en co af, dan past men artikel 7bis van de grondwet aan. Het probleem? Onder meer N-VA, Open Vld en CD&V liggen dwars. “Belangrijkste reden waarom Open Vld en CD&V tegen klimaatwet zijn is politiek. Ze beschouwen het ten onrechte als een initiatief van enkel Groen & Ecolo en boycotten daarom een doorbraak. Kleine politiek over groot thema”, analyseert Groen-Kamerlid Kristof Calvo op Twitter.

CD&V evenwel geeft andere redenen aan. Zo pleit de partij voor een samenwerkingsakkoord. “Wie de andere niveaus niet tijdig betrekt, riskeert vertraagd of zelfs uitgesteld beleid”, klinkt het. “Onze piste dwingt iedereen ook concrete maatregelen op tafel te leggen, en te zeggen wat het kostenplaatje is. Mensen hebben het recht dat te weten. Wij gaan geen blanco cheque tekenen, stellen de christendemocraten. Ook de liberalen pleiten voor een samenwerkingsakkoord.

“Een beetje misleid”

Ook professor Deketelaere is geen voorstander van een grondwetswijziging. Hoewel hij sympathie heeft voor de scholieren, is hun redenering juridisch niet in orde. “Ik denk dat ze op het vlak van hun juridische claim een beetje misleid zijn door allerlei groeperingen die nu plots komen zeggen dat we geen klimaatbeleid in dit land kunnen voeren zonder een bepaling in de grondwet en zonder een bijzondere wet. Maar dat is helemaal niet het geval, we hebben deze zaken niet nodig om een klimaatbeleid te voeren”, reageert hij voor de camera’s van VRT-programma ‘Terzake’.

Doen alle overheden wat ze moeten doen met de bevoegdheden die ze hebben gekregen, dan kan men volgens de professor “perfect” een klimaatbeleid voeren. Hoewel er ook volgens Deketelaere al te veel tijd is verloren, merkt hij op dat er partijen waren “die zeer ambitieuze doelstellingen hadden, maar zeer vaak […] naar Vlaanderen [keken] om die doelstellingen te realiseren”. Zelf is de professor eveneens voorstander van een klimaatwet, maar dan wel een met tanden. “Elke overheid moet zijn verantwoordelijkheid nemen inzake milieu, energie, mobiliteit, fiscaliteit en daar waar het nodig is moet er samengewerkt worden”, aldus Deketelaere tegenover VRT-programma ‘Terzake’.

Lees meer:

Klimaatactivisten bezetten Wetstraat en eisen grondwetswijziging