De voormalige campagneleider van Amerikaans president Donald Trump (Rep.) Paul Manafort is veroordeeld voor belastingontduiking en fraude tegen banken en de overheid. Miljoenen aan inkomsten die hem door Oekraïense politici betaald werden werden door Manafort verborgen. Alle inbreuken werden gemaakt voordat hij voor Trump aan de slag ging. Rond de vermeende samenwerking met Rusland werd nog steeds geen enkel bewijs aangedragen.

De lobbyist werd door speciaal onderzoeker Robert Mueller in het kader van de beschuldigingen rond Russische inmenging onderzocht en die stootte op de inbreuken. De rechter onderlijnde dat de uitspraak niets te maken had met dat Rusland onderzoek. Bovendien noemde hij de door Mueller gevraagde straf van 19 tot 24 jaar excessief. De bejaarde Manafort werd al negen maanden in eenzame opsluiting gehouden en zag er dan ook erg slecht uit. Volgens Amnesty International staat eenzame opsluiting vaak gelijk aan marteling of wrede behandeling. Naast de celstraf beval de rechter ook een boete van 50.000 dollar, het laagst mogelijk voorgeschreven bedrag, dat ligt tussen 50.000 dollar en 24 miljoen dollar voor dergelijke boetes. Tenslotte moet hij ook de ontdoken belastingen betalen aan de overheid.

 

Vernederd

In een korte verklaring voor zijn veroordeling vroeg Manafort medeleven aan de rechter, en zei dat hij vernederd en beschaamd was. De lobbyist zei dat hij zichzelf niet herkende in het beeld dat van hem opgehangen werd in de media en dat hij hoopte op een kans om de wereld te tonen wie hij werkelijk was.

Na de veroordeling pleitte Manafort ook schuldig voor een andere aanklacht omtrent illegaal lobbywerk. Daar kan hij tot vijf jaar krijgen voor elk van de 2 zaken waarvoor hij schuldig pleitte. Hij zou er ook valse informatie aan de onderzoekers gegeven hebben. Het is onduidelijk hoe lang Manafort dan effectief in de cel zal zitten. Op 1 april wordt hij 70 jaar.