Frankrijk is al enkele maanden in de ban van sterk oprukkend antisemitisme. In 2018 nam het aantal gevallen van antisemitisme toe met 74%, een tendens die zich ook dit jaar verderzet. Volgens journaliste Noémie Halioua bestaat er geen twijfel over de oorzaak daarvan: islamisering. “Het heeft zijn wortels niet in Frankrijk, maar is geïmporteerd.”

Met 550.000 joden is de joodse gemeenschap in Frankrijk de grootste van Europa. Daarnaast is Frankrijk ook het land met de hoogste emigratiegraad van joden in ons continent. Tussen 2010 en 2015 verhuisde ongeveer vier procent van de Franse joden naar Israël. De voornaamste reden die joden aangeven voor hun vertrek: het toegenomen antisemitisme.

Antisemitisme leeft

Vorig jaar werden in Frankrijk 541 gevallen van antisemitisme geregistreerd, een toename van maar liefst 74% ten opzichte van het jaar voordien. Gezien het feit dit louter en alleen gaat om gevallen waarbij aangifte gedaan wordt, is dit cijfer met zekerheid nog een onderschatting. De overgrote meerderheid van de slachtoffers van antisemitisme doet immers geen aangifte.

Die stijgende trend van antisemitisme wordt bevestigd in de eerste maanden van dit jaar. Een korte terugblik van de afgelopen weken: joodse winkels werden beklad met hakenkruizen, net als tal van herdenkingsplaatsen van overleden joden, en verschillende joden werden op straat openlijk geviseerd en uitgescholden. Uitgerekend op de dag dat in Frankrijk gedemonstreerd zou worden tegen de toename van antisemitisme, werden op een joodse begraafplaats 96 graven met hakenkruizen en antisemitische teksten beklad.

Wie?

Wie schuilt er achter deze golf van antisemitisme? Volgens de Franse mensenrechtencommissie is de voornaamste oorzaak “het exporteren van het Palestijns-Israëlisch conflict naar Frankrijk”. Moslims hebben sympathie voor de Palestijnse zaak en koesteren daardoor een zekere afkeer tegen de joden, die sympathie hebben voor Israël. Een conflict op een kleine 5.000 kilometer van de Franse hoofdstad Parijs, maar toch ook hier alsmaar meer aanwezig.

(Lees verder onder de tweet.)

Vooral de sterk islamiserende wijken van Parijs, zoals de voorstad Trappes of het departement Seine Saint-Denis, gaan gebukt onder het antisemitisme. Joden kunnen er geen keppeltje meer dragen omdat ze dan naar alle waarschijnlijkheid verbaal of fysiek aangevallen worden. Op zo’n tien jaar tijd zijn ongeveer 50.000 joden gevlucht uit de regio van Parijs vanwege de toenemende en onhoudbaar geworden jodenhaat.

De Franse journaliste Noémie Halioua stelt dat er geen twijfel over kan bestaan dat islamisering een cruciale rol heeft gespeeld bij het toegenomen antisemitisme. “Men spreekt van een nieuw antisemitisme. Een antisemitisme gelinkt aan de islamisering en de ontwikkelingen binnen het islamisme. Het heeft zijn wortels niet in Frankrijk, maar is geïmporteerd”, aldus Halioua.

Ook in België

Antisemitisme leeft weer in Europa. Niet alleen in Frankrijk, ook in ons land. Sinds 2008 zit antisemitisme in de lift in België, met als summum de aanslag in het Joods Museum in Brussel, die dateert van 2015. De teruggekeerde Syriëstrijder Mehdi Nemmouche trok met een AK-47 naar het museum en schoot er vier mensen dood. Zijn motief: antisemitisme.

Socioloog Mark Elchardus deed onderzoek naar de toenemende jodenhaat in ons land, en kwam tot dezelfde conclusie als journaliste Noémie Halioua. In zijn onderzoek werden stellingen voorgelegd aan moslimjongeren waarbij men geheel, gedeeltelijk of niet akkoord kon gaan. De stelling ‘joden zijn evenveel te vertrouwen als niet-joden’ bijvoorbeeld kon op de instemming rekenen van slechts twee op de tien moslims. Bijna tweederde vindt dat je joden best kunt mijden en 75% vindt dat joden aanzetten tot oorlog.

Uiteindelijk werd maar liefst 50% van de jonge moslims omschreven als antisemiet. Een groot verschil met niet-moslims, zo stellen de onderzoekers in de conclusie van het onderzoek. “De mate van antisemitisme verschilt hemelsbreed tussen moslims en niet-moslims”, aldus Elchardus, die de resultaten van zijn onderzoek zeer verontrustend noemt.