Het interfederaal centrum voor gelijke kansen Unia laat weten via een persmededeling dat ze twee artikels uit de Grondwet willen veranderd zien. Het betreft artikel 10 en 150. Deze beide aanbevelingen staan geschreven in een memorandum dat het centrum heeft uitgebracht voor de verkiezingen van 2019. Unia wil zo “alle vormen van cyberhaat op gelijke manier straffen” en “statutaire betrekkingen zoals civiele en militaire beroepen voor iedereen toegankelijk te maken”. 

Grondwetsartikel 150 stelt momenteel dat alle vormen van persmisdrijven voor het hof van assisen moeten verschijnen, behalve persmisdrijven van racistische of xenofobe aard. Deze worden voor de ‘gewone’, correctionele rechtbank berecht. Maar Unia vindt dit beperkt, gezien islamofobe of homofobe persmisdrijven wél voor een assisenjury kan voorkomen. En dat is iets wat het gerecht liever vermijdt, gezien dit omslachtige en dure processen zijn. Unia wil nu dat de uitzondering inzake persmisdrijven dus wordt uitgebreid naar islamofobie en homofobie.

Deze aanbevelingen passen in het kader van de verstrenging van de antidiscriminatie- en racismewetgeving”, zo liet Unia weten in een reactie aan SCEPTR. Als Unia haar zin krijgt, zullen in de toekomst ook alle persmisdrijven van homofobe en islamofobe aard worden berecht voor de correctionele rechtbank. Gevraagd of het concept van persmisdrijven op deze manier echter niet worden uitgehold, gezien de grondwetgever dit soort misdadigers extra bescherming wilde geven in 1830, wenste de woordvoerder van Unia niet te antwoorden.

Unia wil ook dat vreemdelingen in het leger kunnen

Naast artikel 150 schrijft Unia tevens dat het artikel 10 van de Grondwet uitgebreider willen maken. Dit betreft de toegang tot bepaalde precaire jobs in de overheid: “Artikel 10 van de Grondwet bepaalt dat alleen Belgen toegang tot civiele en militaire banen hebben, met uitzondering van specifieke gevallen die in een wet kunnen worden vastgelegd.” 

Unia zou graag deze wet willen aanpassen om zo statutaire betrekkingen voor vreemdelingen toegankelijk te maken, met uitzondering van een paar beroepen zoals functies waarbij men openbare macht uitoefent. Volgens de drukkingsgroep zou zo’n aanpassing zorgen voor meer gelijkheid tussen Belgische burgers en buitenlanders. Er is in de praktijk al een uitzondering voor burgers van de Europese Unie en Unia haalt deze voorziening aan als argument om het geheel open te trekken voor alle niet-Belgen.

Unia heeft in het verleden al meermaals gepleit voor aanpassingen aan de strafwetgeving rond racisme en discriminatie. Zo stelde Unia in 2017 voor om hogere forfaitaire schadevergoedingen voor slachtoffers van discriminatie in te voeren naast een uitbreiding van praktijktesten (de zogenaamde ‘mystery calls’).

Lees ook: 

UNIA wil strengere racismewet – Demir reageert afwachtend