Vandaag legden verschillende onderwijzers het werk neer. De reden? De stijgende werkdruk, het groeiende tekort aan leerkrachten en de frustratie over de pensioeningrepen. “De emmer is duidelijk aan het overlopen”, reageert Marnix Heyndrickx, voorzitter VSOA-Onderwijs, tegenover BELGA. “De onderwijsmensen bezwijken onder de toegenomen werkdruk en hervormingen allerhande. Bij jongeren leidt dat tot afhaken, bij ouderen tot gelatenheid of tot depressies en burn-out”, klinkt het.

De onderwijsstaking is volgens de vakbonden een groot succes. Zo worden in Antwerpen twee op de drie lagere scholen van het stedelijk onderwijs getroffen door de acties. In Vlaams-Brabant bleven volgens Gert Scheepmans (ACOD) dan weer 23 scholen gesloten. Eenzelfde verhaal valt te vertellen voor de Limburgse scholen. Zo bleef bijna meer dan de helft van de scholen van Scholengroep 14 Maasland dicht. Globaal genomen zou, althans volgens het Christelijk Onderwijzersverbond, zes op de tien leerkrachten het werk hebben neergelegd. “Dat is fenomenaal, want leerkrachten gaan niet snel tot actie over”, klinkt het.

“De emmer is duidelijk aan het overlopen”

De reden achter het succes is volgens de Christelijke Onderwijscentrale (COC) niet moeilijk te achterhalen. Zo hebben onderwijzers – door de toegenomen werkdruk, het groeiende tekort aan leerkrachten en het gebrek aan inspraak –  “vele redenen” om te staken.

“De emmer is duidelijk aan het overlopen”, reageert Marnix Heyndrickx tegenover BELGA. “De onderwijsmensen bezwijken onder de toegenomen werkdruk en hervormingen allerhande. Bij jongeren leidt dat tot afhaken, bij ouderen tot gelatenheid of tot depressies en burn-out. Kijk maar naar cijfers van het ziekteverzuim. Ik stel voor deze staking een enorme bereidheid tot staken vast”, klinkt het.

Volgens algemeen secretaris van het Christelijk Onderwijzersverbond, Marianne Coopman, moet de Vlaamse regering werk maken van de nodige investeringen. “Er moet geïnvesteerd worden in plaats van almaar op het onderwijs te besparen. Daarnaast komen we ook op voor werkbaar werk, want door het M-decreet, door de diversiteit en de zorgdruk groeit de nood aan meer omkadering en meer werkingsmiddelen”, laat ze tegenover BELGA optekenen.