De broer van federaal minister Denis Ducarme (MR), Lucas Ducarme (MR), wil “nieuwe, opzichtige architecturale elementen, zoals minaretten” verbieden in Brussel. Dat verklaarde hij in een interview met La Libre Belgique, waarin de Koekelbergenaar zijn visie uiteenzet op het samenleven in Brussel. Hij reageert daarmee op de uitspraken van Brussels burgemeester Philippe Close (PS), die liet verstaan dat Brussel een “mediterrane wijk heeft waarvan we de identiteit erkennen”. “Sociale segregatie”, vindt Ducarme.

“Het is de eerste keer dat een socialistische burgemeester de etnische opdelingen in gemeenschappen van de Brusselse buurten erkent”, zegt Ducarme. En dat vindt hij geen goede ontwikkeling. Voor Ducarme is het een keuze om terug te plooien op de eigen identiteit en een vorm van “sociale segregatie”. Hij ziet in de uitspraken geen “pragmatische analyse”, maar een “oprechte idelogische keuze” die de socialistische visie op het samenleven illustreert; dat of electoraal gewin. En hij waarschuwt voor “gettowijken, gettoscholen of gettocrèches.”

Interculturaliteit

De MR staat duidelijk voor een ander samenlevingsmodel, klinkt het. Voor zijn partij is het belangrijk “dat alle Brusselaars zich tot onze waarden bekennen”. Het project van de MR is er een van “interculturaliteit”. In die optiek is het voor Ducarme niet nodig dat men afstand doet van zijn eigen cultuur. “Maar, al naargelang het land en de cultuur wil dat wel zeggen dat men afstand doet van wat de facto onverzoenbaar is met onze waarden.

Voor Ducarme betekent dat bijvoorbeeld dat je geen “opzichtige tekenen van je overtuiging” draagt in het onderwijs of de overheidsdiensten. Maar evenzeer houdt dat in dat men “nieuwe, opzichtige architecturale elementen verbiedt in het stadsbeeld, zoals minaretten of koepels, die niet tot ons historisch patrimonium behoren.

“We hebben een ‘mediterrane wijk’ waarvan we de identiteit erkennen”

Het interview van Ducarme in La Libre was een reactie op de uitspraken die Brussels burgemeester Philippe Close (PS) deze week deed. In de marge van een reeks gevallen van agressie in de Stalingradwijk en aan het Lemonnier-station zei die het volgende: “De overheid heeft enorm geïnvesteerd in deze buurt om het te rehabiliteren. Er is al enorm veel gebeurd, zelfs als niet alles is opgelost. We hebben een ‘mediterrane wijk’ waarvan we de identiteit erkennen.”