De Vlaamse Volksbeweging (VVB) probeert met een ‘MaxiFlandria’-campagne een bekende Vlaams-nationalistische eis opnieuw op de politieke kaart te zetten: een Vlaamse grondwet. Vlaanderen en Wallonië verdienen beter dan chaos en slecht bestuur. Als twee volkeren, twee naties, hebben zij recht op échte democratie en een beleid naar eigen inzichten”, klinkt het bij de Vlaamsgezinde drukkingsgroep.

Als gevolg van grendels, alarmbelprocedures, bijzondere wetten, belangenconflicten, faciliteiten en pariteiten is België volgens de VVB “een ondemocratisch en onbestuurbaar kluwen”. Daarnaast kan “de Vlaamse meerderheid door een Franstalige minderheid vleugellam [worden] gemaakt”. Vlaanderen en Wallonië verdienen volgens de belangengroep echter “beter dan chaos en slecht bestuur”. “Als twee volkeren, twee naties, hebben zij recht op échte democratie en een beleid naar eigen inzichten”, klinkt het.

VVB vraagt om Vlaamse grondwet: Een klassieke eis

Hun oplossing? “De Belgische blokkade doorbreken […] door het afkondigen van een nieuwe Vlaamse grondwet, zodat zowel Vlaanderen als Wallonië, twee volkeren, twee naties, autonoom kunnen beslissen over de organisatie van de eigen staat”. Om deze eis kracht bij te zetten lanceert de Vlaams-nationalistische lobbygroep een ludiek nepmedicijn tegen “grondwettelijke constipatie” genaamd ‘MaxiFlandria’. Daarnaast deelden ze, onder meer aan Groen-Kamerlid Kristof Calvo en PS-politica Laurette Onkelinx, flyers uit.

Het pleidooi voor een Vlaamse grondwet is allerminst nieuw. Zo stelde de regering-Peeters II, reeds in 2012, een Handvest voor Vlaanderen voor. Het eerste artikel, Vlaanderen is een deelstaat van de federale Staat België en maakt deel uit van de Europese Unie, kon evenwel al meteen op Vlaams-nationalistische kritiek rekenen.

(Lees verder onder de tweet uit 2010.)

Enkele jaren later, in 2016, hield Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) opnieuw een pleidooi voor een Vlaamse grondwet. “Indien België écht een federale staat wil zijn, dan moet zijn grondwet het aan de deelstaten overlaten om hun institutionele vormgeving te regelen. Dat alleen al is – naast de verdere ‘devolution’ – een reden waarom de federale grondwet in 2019 herzieningsvatbaar moet zijn, zodat Vlaanderen in 2020 – vijftig jaar na het begin van de Belgische staatshervorming en Vlaamse staatsvorming – eindelijk grondwetgevende bevoegdheid kan krijgen. Dat is het eerste punt op mijn constitutionele agenda”, verklaarde Bourgeois. Iets recenter, in 2018, herhaalde Jan Peumans op 11 juli deze klassieke eis.