Uit een uitgelekte nota van de juridische dienst van de Europese Commissie blijkt dat het omstreden Global Compact for Migration (GCM), kortweg het Marrakesh-pact, dan toch wettelijk bindend kan werken. “Er moet worden geconcludeerd dat het GCM wettelijke gevolgen heeft”, zo staat onder meer te lezen in de nota die Vlaams Belang in handen kreeg nadat ze in Hongaarse media verscheen. 

Eind vorig jaar viel de Belgische regering nadat coalitiepartners N-VA, Open Vld, CD&V en MR het niet eens raakten over het Belgische standpunt inzake het zogenaamde Global Compact for Migration, ook wel het Marrakesh-pact genoemd. Het document omvat afspraken over de omgang met migranten, maar is volgens critici bijzonder eenzijdig en zou migratie louter als iets positiefs zien. In heel wat Europese landen zorgde het pact dan ook voor veel controverse, in ons land dus zelfs voor de val van de regering.

Marrakesh-pact toch wettelijke gevolgen?

Grootste punt van discussie was het al dan niet wettelijk bindend zijn van het Marrakesh-pact. Voorstanders van de ondertekening van het pact meenden dat het louter en alleen ging om een niet-bindende verklaring tot samenwerking, maar daar was niet iedereen het mee eens. Advocaat Fernand Keuleneer en KU Leuven-professor Jan Wouters bijvoorbeeld kaartten de mogelijkheid van ‘soft law’ aan. Via onder meer rechtspraak of nieuwe wetgeving op basis van het pact, zou het pact dan alsnog bindend worden.

Uit een gelekte interne nota van de juridische dienst van de Europese Commissie die Vlaams Belang in handen kreeg, blijkt dat het pact inderdaad wel degelijke juridische gevolgen kan en waarschijnlijk ook zal hebben. In de nota staan verschillende punten waarin de rechtstreekse gevolgen van het pact op Europese wetgeving benadrukt worden. De conclusie luidt dan ook: “Er moet worden geconcludeerd dat het GCM wettelijke gevolgen heeft, aangezien deze in staat is om doorslaggevende invloed uit te oefenen op de inhoud van de wetgeving die door de EU ingevoerd wordt.”

(Lees verder onder de tweet.)

Reacties

Bij de Europese Commissie benadrukt men dat de gelekte nota niet het officiële standpunt van de Europese Commissie vertegenwoordigt, en dat het Marrakesh-pact niet bindend is. “De juridische nota waarnaar u verwijst, is niet de juridische mening van de Commissie of haar juridische dienst. Het document waarnaar u verwijst, is geen officieel document en heeft geen enkele status”, aldus Natasha Bertaud, migratie-woordvoerder bij de Commissie aan De Standaard.

De woordvoerder van premier Charles Michel (MR) verwijst ook naar het standpunt dat de Europese Commissie in deze zaak heeft aangenomen. “De Europese Commissie neemt formeel afstand van die nota”, klinkt het aan SCEPTR. “Ons standpunt omtrent het pact is duidelijk en blijft hetzelfde.”

Jurist Fernand Keuleneer stelt dan weer op sociale media dat de nota juridisch volledig correct is, en dat er dus wel degelijk wettelijke gevolgen zijn voor de landen. “De Europese Commissie kan zoveel afstand doen als ze wil van de nota van haar juridische dienst. Dat maakt die nota niet minder juist.”