Het Brussels Parlement heeft de federale regering verzocht om ook stemrecht toe te kennen aan buitenlanders bij de gewestelijke verkiezingen in Brussel. De Vlaamse partijen sp.a en Groen steunden het voorstel tot resolutie, samen met de Franstalige partijen PS, Ecolo, DéFi en cdH en het werd zo maandag gestemd in de bevoegde commissie in het Brussels Parlement. Opvallend: zelfs Vlaams minister van Brussel Sven Gatz (Open Vld) is het idee genegen terwijl zijn partij dat eerder niet ziet zitten.

Sinds 2004 hebben niet-Belgen van buiten de Europese Unie stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen in ons land. Bij federale en gewestelijke verkiezingen hebben ze (nog) geen stemrecht, maar daar komt binnenkort dus mogelijk verandering in.

De organisatie die al een hele poos aan deze kar trekt is burgerinitiatief #1Bru1Vote. Zij benadrukten eerder dit jaar nog het belang van stemrecht voor niet-Belgen via VRT NWS. “1 op de 3 meerderjarige inwoners van Brussel-Hoofdstad – oftewel 310.000 mensen – wordt zo het recht ontzegd om te stemmen en wordt verhinderd om een actieve politieke rol te spelen, omdat zij de Belgische nationaliteit niet hebben.”

“Kwaliteit van de democratie verbeteren”

Er werd na het gelobby van #1Bru1Vote een werkgroep opgericht van verschillende Vlaamse en Waalse partijen om het idee om te zetten in de praktijk, wat nu dus gebeurd is. Een voorstel tot resolutie werd ingediend en werd maandag gestemd binnen de bevoegde commissie van het Brussels parlement. Het maant het federale niveau aan tot een grondswetwijziging. “Dit voorstel van resolutie beoogt de toekenning van stemrecht bij de gewestverkiezingen in ons Gewest aan alle buitenlanders zonder onderscheid behoudens de inschrijving in het bevolkingsregister”, klinkt het.

Het voorstel van resolutie werd ondertekend door de partijen sp.a, Groen, PS, Défi, ecolo en cdH. Bij CD&V en Open Vld wil men de uitbreiding van het stemrecht liever beperken tot EU-burgers, maar Vlaams minister van Brussel Sven Gatz (Open Vld) is het voorstel echter wel al genegen sinds minstens februari. “Het zou de kwaliteit van de democratie verbeteren en Brussel op dat vlak opwerken tot de kosmopolitische stad die ze is. Na de aanslagen en de rellen voel je dat er een grote noodzaak aan eenheid is en dan is het logisch dat je meer mensen die eenheid laat bepalen”, stelde hij toen aan VRT NWS.

Maar uitgebreid stemrecht migranten heeft tegenstanders

N-VA en Vlaams Belang zijn echter resoluut tegen het voorstel. “Zich louter hier komen vestigen volstaat niet om volwaardig lid te worden van onze democratie. Dat vergt een geslaagde integratie via het aanleren van de taal, gewoonten, rechten en plichten, normen en waarden van dat land”, aldus Johan Van den Driessche, fractievoorzitter van de N-VA in het Brussels Parlement in een persmedeling.

In een reactie aan SCEPTR liet Vlaams Belang-fractieleider in het Brussels Parlement, Dominiek Lootens-Stael, eerder al weten geen voorstander te zijn van een uitbreiding van het stemrecht. “Burgerschap heeft een bepaalde juridische connotatie. Vreemdelingen zijn geen burgers van onze natie omdat zij niet over onze nationaliteit beschikken. Het verbaast mij dan ook dat prominenten van Vlaamse partijen zoals Pascal Smet en Sven Gatz zich hier zo gemakkelijk achter scharen.”