De Conferentie van Europese Kerken (CEC) heeft een politiek standpunt ingenomen in de aanloop naar de Europese verkiezingen. Samen met de Kerkelijke Commissie voor Migranten in Europa (CCME) publiceerden ze een document getiteld “Europa is onze toekomst”. Daarin pleiten zij voor een “veilig, sociaal, eerlijk en open Europa”.

In het document waarschuwen zij voor het effect van “de globale ecologische crisis, economische troebelen en werkloosheid, de aankomst van vluchtelingen en het oprukkende nationalisme” op het leven van de Europeanen. Bovenaan hun lijst met belangrijkste thema’s voor de komende verkiezingen prijkt migratie en asiel.

De CEC en CCME beschouwen migratie als een belangrijk deel van het leven op het continent vandaag de dag. “Europese burgers bewegen door Europa terwijl migranten en vluchtelingen van elders hier aankomen om een nieuw leven op te bouwen”, schrijven ze. “Hoewel er uitdagingen zijn, dragen migranten bij aan de Europese economische welvaart en verrijken ze hun reeds diverse samenlevingen.”

Open Europa

“De CEC en CCME stellen zich een Europa voor waar mensen elkaar ontmoeten en respecteren”, staat er verder te lezen “Ons christelijk zelfinzicht plaatst rechtvaardigheid, vrede, solidariteit en menselijke waardigheid aan de basis van al wat we doen. Samen willen we we een veilig, sociaal, eerlijk en open Europa maken. We hopen op hetzelfde engagement van diegenen die Europa vormgeven”.

Het document roept daarnaast de EU-verkozenen op om zich achter dit engagement te scharen door middel van een aantal vragen. “Hoe zal de EU solidariteit promoten in hun migratiepolitiek?”, is er één van. “Zal de EU de kans inzien van migratie, met inbegrip van een manier om de vergrijzing tegen te gaan en gaten in de arbeidsmarkt te vullen?”, is een andere. Daarnaast moet de EU “gastvrij zijn voor hen die nood aan hulp, ondersteuning en bescherming nodig hebben.”

Conferentie van Europese Kerken

De Conferentie van Europese Kerken (CEC) groepeert 114 Europese kerken van verschillende christelijke gezindten. De organisatie werd opgericht in 1959 en heeft als doel kerken samen te brengen “voor dialoog, pleitbezorging en gezamenlijke actie.” Daarnaast werkt de CEC ook samen met de nationale raden van kerken in vrijwel alle Europese landen en met een heel aantal partnerorganisaties, zoals de Kerkelijke Commissie voor Migranten in Europa (CCME), die meewerkte aan deze publicatie. Met dit document neemt de CEC duidelijk een politieke positie in in onder meer het migratievraagstuk in de aanloop naar de Europese verkiezingen, die bij ons op 26 mei doorgaan.