Enkele maanden voor de nationale en gewestelijke verkiezingen verplichten verschillende scholen hun leerlingen om deel te nemen aan een klimaatmars. Van partijpolitiek is evenwel geen sprake, stelt Pieter-Jan Crombez, de woordvoerder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, tegenover Het Nieuwsblad. Ook Nathalie Jennes, de woordvoerder van het gemeenschapsonderwijs (GO!), wijst partijpolitieke motiveringen van de hand. “Het klimaat overstijgt de politiek”, klinkt het. 

Hoewel verschillende landen Vlaanderen op educatief terrein voorbijsteken, heeft het gemeenschapsonderwijs geen probleem met verplichte klimaatmarsen. “Wij volgen gewoon de regels”, reageert GO!-woordvoerder Jennes tegenover Het Nieuwsblad. “De minister heeft de regels dinsdag verduidelijkt en daaruit blijkt dat een manifestatie of een mars toegelaten is als buitenschoolse activiteit. Het klimaat overstijgt de politiek. Het mag wel geen politieke manifestatie worden”, klinkt het.

Ook het Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt dat scholen de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan klimaatmarsen. Daarnaast zouden scholen ook leerlingen die niet willen deelnemen kunnen verplichten. “Een leerling kan enkel weigeren om deel te nemen aan een buitenschoolse activiteit als die meerdere dagen in beslag neemt én het schoolreglement de deelname niet als verplicht omschrijft én de ouders of meerderjarige leerling tijdig motiveren waarom de leerling niet deelneemt. In dit geval dus zijn de scholen in hun recht om de leerlingen te verplichten deel te nemen zolang de mars geen hele dag in beslag neemt”, reageert Crombez tegenover Het Nieuwsblad.

Van “onaanvaardbaar” tot “genoeg wordt zo stilaan genoeg”

Dat zowel het gemeenschapsonderwijs als het katholieke onderwijs geen (ideologische) bezwaren hebben bij de een klimaatmars – die finaal gaat om beleidskeuzes – mag verbazen. Meer dan de helft van de Vlamingen, zo’n 55 procent, staat volgens een peiling van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL TVI en Le Soir immers niet achter het concept ‘spijbelen voor het klimaat’. En hoewel de door de school georganiseerde klimaatmarsen nu niet langer onder de categorie ‘spijbelen’ vallen, reageerden verschillende middelbare scholen ‘laks’ op de zogenaamde ‘bosbrossers’ toen het nog wel degelijk spijbelen was.

Op sociale media plaatst men dan ook vraagtekens bij de houding van de onderwijskoepels. “Dringend nood aan (een) nieuw onderwijs(net)”, reageert de conservatieve advocaat en publicist Fernand Keulenaar. “Genoeg wordt zo stilaan genoeg”. “Onaanvaardbaar. Klimaat is inderdaad niet politiek, maar deze klimaatbetogingen, -marsen, -stakingen,… zijn dat wel. Minister Hilde Crevits dwaalt. Onze leerlingen worden misbruikt om deze klimaathysterie te verspreiden”, reageert ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken.

Lees meer:

Crevits na nieuws pover Frans in basisscholen: “Leg lat niet te hoog”