Bij de koelbloedige moord op 49 moskeegangers in Christchurch was meer in het spel dan louter moslimhaat. De daad wijst op een radicalisering van de bredere ‘culture war’. Meer nog, die verdere radicalisering is net datgene waar de dader op uit is. En de westerse media en politici lijken blind in de val te trappen die door Brenton Tarrant werd uitgezet, waarschuwt redacteur buitenlandse politiek Pieter Van Berkel in een opiniestuk. 

Bij de bloedige terreur die de Australiër Brenton Tarrant gisteren in twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch aanrichtte vielen zeker 49 doden, een aantal dat waarschijnlijk nog zal oplopen. De dader handelde onmiskenbaar uit moslimhaat en ideeën van blanke overheersing. Zo waren zijn wapens en munitiehouders beschreven met verwijzingen historische veldslagen tussen moslims en christenen, kruistochten, namen van slachtoffers van moslimterreur en namen van daders van terreur tegen vreemdelingen en moslims.

Accelerationisme

Toch moeten we ervoor beducht zijn om de analyse van de motieven en doelen van de dader daar te staken. Wie iets dieper graaft beseft dat men in dat geval juist in de hand van Tarrant speelt. Zo blijkt de dader een zelfverklaarde ‘accelerationist’ te zijn. Het ‘accelerationisme’ is een strategie of een theorie die ten dienste kan staan van verschillende uiteenlopende ideologieën. De theorie stelt dat een bepaalde politieke, sociale of economische toestand eerst moet versnellen of verergeren, alvorens de gewenste utopie bereikt kan worden. Kort samengevat: “Het moet eerst slechter gaan, eer het beter wordt”.

In het geval van Tarrant gaat het om een burgeroorlog – raciaal, politiek of op basis van geloof – die de weg moet vrijmaken naar een fascistische utopie. Zoals reeds vermeld zijn er ‘accelerationisten’ van verschillende uiteenlopende ideologieën. Zo geloven sommige marxistische ‘accelerationisten’ dat een toenemende vermarkting van de economie uiteindelijk voor de ineenstorting van het kapitalisme zal zorgen, daarnaast zijn er diegenen die geloven dat toenemende technologische innovatie uiteindelijk tot een socialistische utopie zal leiden. Dit om maar enkele voorbeelden te noemen.

Wapenwet

Via het internet wil de dader met zijn daad niet louter een Australisch of een Nieuw-Zeelands publiek bereiken. Maar vooral een breder westers en dan vooral Amerikaans publiek. Dit staat ook nadrukkelijk in het manifest van de dader te lezen. Zo hoopt de dader dat de linkerzijde in de Verenigde Staten – waar wapenbezit in de grondwet verankerd is – deze gebeurtenis aangrijpt om daar de wapenwet te verstrengen. Op die manier hoopt de dader weer een tegenreactie van rechts te krijgen.

“Ik heb vuurwapens gekozen vanwege de invloed die het zou hebben op het sociale discours en de invloed die het zou kunnen hebben op de politiek van de Verenigde Staten. Met voldoende druk zal de linkervleugel in de Verenigde Staten proberen het tweede amendement af te schaffen en de rechtervleugel in de VS zal dit zien als een aanval op hun vrijheid”, staat in het manifest te lezen.

Het bloed van de slachtoffers was nog niet koud of verschillende Amerikaanse politici, waaronder ook de linkse rijzende ster Alexandra Ocasio Cortez (Dem.), riepen op om de Amerikaanse wapenwet te verstrengen. Volkomen volgens het draaiboek van Tarrant. Ook in Nieuw-Zeeland werd al snel een verstrenging van de wapenwet aangekondigd.

Memes

De ‘accelerationistische’ strategie van de dader gaan echter veel verder dan ‘louter’ wapenbezit of etnische spanningen. De video’s, het manifest en de geschriften op de wapens en de munitie van Tarrant zijn doorspekt van verwijzingen naar ‘memes’ en internetcultuur. Dit alles dient meer sinistere doeleinden dan enkel een knipoog naar andere gebruikers van het ‘imageboard’ 8chan – een soort anoniem internetforum, waar de dader zijn aanslag aankondigde.

Als Tarrant in zijn manifest verwijst naar de jonge zwarte conservatieve Candace Owens – rekent onder meer rapper Kanye West tot haar fans, als hij verwijst naar YouTube-superster PewDiePie of als hij tijdens zijn arrestatie een cirkel maakt van zijn duim en wijsvinger, dan is dat meer dan een ‘inside joke’ met andere gebruikers van 8chan. De dader hoopt juist dat politici en hysterische – vooral maar niet uitsluitend Angelsaksische – linkse media deze figuren en hun aanhangers met hem zullen associëren. Dit opent op zich weer de deur voor de marginalisering van talloze mensen. De ultieme vorm van ‘trolling’ dus.

‘Imageboards’ zoals 8chan of het bekendere 4chan zijn in de afgelopen jaren ware strijdtonelen van de Amerikaanse ‘culture war’ geworden. 4chan of 8chan op zichzelf omschrijven als ‘extremistisch’ of ‘racistisch’ doet de waarheid geen recht aan en getuigt van kwaadwillendheid of een gebrekkige kennis ter zake. De waarheid is wel dat de anonimiteit van het medium en de quasi-absolute vrijheid van meningsuiting die er heerst, ervoor zorgen dat dergelijke meningen er gepropageerd kunnen worden.

Als daarenboven bepaalde legitieme vraagstukken in het publieke debat taboe verklaard worden, hoeft het niet te verbazen dat er als het ware een ‘segregatie van de ideeën’ optreedt. Als men het gevoel krijgt niet openlijk te kunnen spreken over bepaalde thema’s zoals islamkritiek, migratiethema’s of genderneutraliteit (om er maar enkele te noemen), zal men zichzelf afzonderen in discussieruimten waar dat wel kan. Dat deze geostraciseerde individuen en ideeën in deze echo-kamers het gevaar lopen te radicaliseren, hoeft evenmin te verbazen.

Apartheid van ideeën

Ook in dit geval volgen politici en media braaf het script zoals het werd uitgestippeld door Tarrant. In België verklaarde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) dat er zwaardere straffen op ‘hate speech’ zouden komen. In Australië werd de conservatieve provocateur Milo Yiannopoulos de toegang tot het land ontzegd als gevolg van de terreurdaad. Opiniestukken over ‘toxische’, ‘extremistische’ of ‘haatdragende’ internetgebruikers zijn intussen legio.

Niets van dit alles helpt de samenleving vooruit of zal een volgende Brenton Tarrant voorkomen, integendeel. Het getuigt van weinig vertrouwen in de eigen ideeën dat men deze niet durft open te stellen voor een debat. Men heeft daarbij tegenwoordig vaak de mond vol van ‘polarisering’. Een harde maar open ideeënstrijd is niet hetzelfde als polarisering en leidt daar ook niet toe, een ‘Apartheid’ van ideeën wel.