De jonge zelfverklaarde filosoof Othman El Hammouchi is een rijzende ster aan het Vlaamse firmament. Hij is intelligent, conservatief, én een overtuigd moslim. Hij schrijft voor de Vlaamsgezinde opiniesite Doorbraak, wordt gevraagd op radio en televisie en studeert onderwijl wiskunde in Brussel, uitgedost in das en maatpak. Maar is de islamitische opiniemaker wel de conservatieve bondgenoot die sommigen ter rechterzijde in hem zien? Onze columnist Filip Meert heeft reden om daaraan te twijfelen en kroop in zijn pen.

“Wanneer mijn kind het geloof verlaat, is ze voor mij dood. Dat is mijn vrijheid”. Aan het woord is een van Vlaanderens jongste en populairste opiniemakers: Othman El Hammouchi (20) in aflevering 3 van het heruitgevonden VRT-programma Nachtwacht. Je religie is belangrijker dan je eigen vlees en bloed? Met zo iemand kan je maar beter oppassen, want diezelfde Othman El Hammouchi beweerde tegelijkertijd dat religie niet iets speciaals is waar we zo moeilijk over moeten doen. Het zijn wolven in schapenvacht die dat beweren, en in Othman’s geval: Taqiyya-wolven. Je kan diegenen die dwepen met zienswijze van Erdogan (“Democratie is als een trein: eenmaal in het station van bestemming, stappen we uit“) stilaan oplijsten.

“Religie moet meer plaats krijgen in onze samenleving. Een samenleving zonder religie is een samenleving zonder leidraad”, zo liet El Hammouchi een andere keer optekenen. El Hammouchi voelt zich te kort gedaan omdat onze samenleving religie (en vooral dan de islam) aan banden zou willen leggen. Maar dat ‘aan banden leggen’ en ‘beknotten’ bijna synoniem zijn voor de islam, deert hem niet. De redenen van die beknotting ziet hij als iets cultureels dat niets met de islam te maken heeft. Eremoord, patriarchale onderdrukking, enzovoort… allemaal ‘iets cultureels’ dus? In het land der blinden kom je daar misschien mee weg maar ondertussen beginnen meer en meer niet-gelovigen of islamcritici zich af te vragen vanwaar dat islamitisch fundamentalisme vandaan komt. Waarom vliegt iemand in naam van z’n religie door een toren, waarom blaast iemand zichzelf op?

Veroveringsgodsdienst

Ik zeg niets nieuws wanneer ik stel dat de islam een veroveringsgodsdienst met vele fronten is: Oorlog via de moederschoot zorgt voor de (noodzakelijke) massa, de predikers zorgen voor indoctrinatie en brainwashing, de soldaten van IS en andere strijders creëren angst en chaos. Maar een ander segment is minder bekend. De salonjihadisten, type Othman, die beweren de wet te volgen, maar ondertussen gesofisticeerd onze maatschappij vergiftigen. Ik kom daar wat verder op terug.

Uiteraard beweren ze de wet volgen, had iemand verwacht dat ze iets anders zouden zeggen? Geen kat echter die gelooft dat Othman en z’n trawanten, eens ze in de meerderheid zijn, zullen nalaten de extreme islam te installeren. U moet de tweets van ‘de mallosoof’ er maar eens op nalezen. Je zal begrijpen wat ik bedoel. Othman veroordeelt met de glimlach de slachtpartijen van de Islamitische Staat maar begint te zweten bij de vraag of hij ook het einddoel van IS, een wereld volgens de wetten van Allah, veroordeelt. Dat zweet is er in feite zelfs niet bij, hij geeft het gewoon grif toe. Onze “seculiere dictatuur zal uiteindelijk wel zwichten” voor de sharia, naar verluidt.

(Lees verder onder de ingesloten tweet.)

Vlaming onder de Vlamingen?

“Ik ben een Vlaming, ik ben hier geboren. Ik mag hier dus van mijn godsdienstvrijheid genieten”. Dubbel fout, Othman: ten eerste ben jij géén Vlaming. Jouw Belgisch paspoort en het feit dat je in Vlaanderen woont maken van jou nog geen Vlaming. Je bent immers Vlaming wanneer je je ook identificeert als Vlaming. Moslims kunnen perfect Vlaming zijn wanneer ze hun religie achteraan in de bus zetten, maar jij met je extreme islam en je sharia doet dat niet. Ook al draag je das en maatpak tussen de schapen, je blijft een islamistische wolf. Die nepvacht van dat onverdoofd geslachte schaap verandert daar niets aan.

Ten tweede beroept de sluwe bolleboos in jou zich ook graag op onze godsdienstvrijheid. ‘Onze’, want de islam kent zelf geen onvoorwaardelijke godsdienstvrijheid. En juist daarom is het belangrijk te stellen dat een godsdienst nooit de vrijheid mag hebben om de vrijheid van anderen te beknotten, want dan is het geen godsdienst meer, dan is het indoctrinatie. Maar vergis u niet: Het is wel degelijk de bedoeling van de islam om de vriendschapsbanden met de ‘kuffār’ te verbreken en de extreme islam installeren.

Tijdens een discussie tussen Othman en Assita Kanko, in diezelfde aflevering van de De Nachtwacht, verweet hij haar geen islamkennis te hebben en moest ze dus logischerwijze haar mond houden. Elke discussie was bij voorbaat een non-discussie bij gebrek aan kennis. Aboe Bakr Al Baghdadi had/heeft echter wel heel veel islamkennis. De man had een doctoraat in islamitische theologie, sprak perfect Arabisch en was de leider van terreurgroep IS… Dat blijkt Othman te vergeten: dat kunde en kennis in islamisme iemand niet goed maken. Othamn heeft het wel vaker moeilijk met tegenspraak, dat heeft half islamkritisch Vlaanderen al mogen ondervinden. Ben je geen onderdeel van de sharia-vriendelijke echokamer, word je geblokkeerd op Twitter.

De ware Othman El Hammouchi

Maar Othman is een gevaarlijk figuur: Vanuit z’n geveinsde slachtofferrol tracht hij iedereen op te zadelen met schuldgevoelens en dat levert hem regelmatig spreektijd op bij de openbare omroep. Spreektijd die hij steevast misbruikt, want niemand, en al zeker de gematigde moslimgemeenschap niet, heeft er boodschap aan. Othman beseft heel goed dat zijn betoog enkel de polarisatie ten goede komt, polarisatie die de extreme islam broodnodig heeft.

Othman heeft er dus alle belang bij dat we ons niet enkel tegen de islam ‘an sich’ keren, maar ook tegen álle moslims (dus ook diegenen die hier perfect integreren), want die heeft hij nodig om z’n doel te bereiken. Het is met andere woorden voor extremisten uiterst belangrijk dat gematigde moslims zich ook geviseerd gaan voelen, want enkel dán zijn ze vatbaar voor de nonsens van extremisten; we mogen dat niet vergeten. IS pleegde gruwelijke moorden opdat we niet enkel hen maar ook onze moslimbuurman zouden haten, want een geviseerd buurman zal reageren, wat uiteindelijk tot escalatie leidt.

(Lees verder onder de ingesloten tweet.)

Er bestaat geen twijfel over dat Othman het niet goed meent met onze samenleving. Hij wil namelijk de meest volstrekte islamisering van onze samenleving, niets minder. Dergelijke figuren horen hier niet. Ze schaden alleen maar en bemoeilijken onnodig onze reeds getormenteerde maatschappij, waarbinnen integratie al moeilijk genoeg is.

We mogen immers gerust stellen dat het aanvaarden door een ongelovige of andersgelovige van de aanwezigheid van de islam in onze samenleving niet vanzelfsprekend is, eerder verbazingwekkend. Zeker wanneer die groepen mensen doorhebben dat democratie, vrijheid van meningsuiting, enzoverder, nooit gegarandeerd zullen worden wanneer zijn groep in de minderheid zal zijn.