Het Agentschap Integratie en Inburgering kampt met een tekort aan ‘sociale tolken’. Dat zijn taalkundigen die worden ingezet om migranten te assisteren bij hun onderhoud bij bijvoorbeeld de dokter of een oudercontact bij leerkrachten. Deze last wordt/werd afgeschoven op de maatschappij, maar Vlaams minister voor Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) wil de kost nu doorschuiven naar de gebruikers. “Men doet er gewoon te vaak een beroep op”, luidt het in Het Laatste Nieuws. Linkse oppositiepartij Groen reageert geschokt. 

Wanneer Nederlandsonkundige migranten een onderhoud wensen met pakweg hun werkgever of hun huisarts, kunnen zij een sociale tolk aanvragen. Die zorgt er dan voor dat de migrant in kwestie begrijpbaar wordt en dat de migrant ook begrijpt wat wordt verteld. De mogelijkheid wordt voorzien door het Agentschap Integratie en Inburgering, maar die instantie wordt overstelpt met werk waardoor er tolken te kort zijn. Minister Homans wil daarom migranten zelf laten betalen voor hun vertaalhulp.

Homans: “Er komen steeds meer aanvragen voor anderstaligen van de tweede of derde generatie. Maar het gaat wel om belastinggeld, hé.”

“Men doet er gewoon te vaak een beroep op”, zo reageert Homans in Het Laatste Nieuws. “Sinds 2015 is het aantal vragen met 24% gestegen, want iederéén die het Nederlands niet machtig is kan een beroep doen op zo’n tolk, niet enkel nieuwkomers. Er komen steeds meer aanvragen voor anderstaligen van de tweede of derde generatie. Maar het gaat wel om belastinggeld, hé.”

Homans wil deze scheeftrekking nu rechtzetten door de financiële last te verschuiven. “Het Inburgeringsdecreet stelt nu al dat het niet de kerntaak is van het Agentschap om te betalen voor die tolken. Dat decreet ga ik vanaf nu strikt laten toepassen.” De bedoeling is dat uiteindelijk de migranten zelf de tolken zullen moeten betalen, “zodat ze meer gestimuleerd worden om Nederlands te leren”, maar aanvankelijk zullen de aanvragers moeten opdraaien voor de kosten. Dat zijn dus de organisaties en instellingen die zich ontfermen over de migranten of allochtonen in kwestie. Denk aan scholen of Centra voor Algemeen Welzijn. Deze instanties zullen de kosten wel op hun beurt kunnen doorrekenen aan de gebruikers, benadrukt Homans.

(Lees verder onder de tweet.)

Groen is boos: “Homans zet een muur tussen nieuwkomers en onze samenleving”

De financiële responsabilisering moet ervoor zorgen dat de werklast vermindert bij het Agentschap Integratie en Inburgering, maar Groen vindt dat het plan de rechten van migranten “met de voeten [treedt]”. 

“Homans maakt het mensen nog moeilijker om te integreren in onze samenleving, nadat ze de wachtlijsten liet oplopen tot een jaar (dit betreft de wachtlijsten voor de inburgeringscursussen, een problematiek die eerder deze week nog aan bod kwam maar wordt ontkend door Homans, red.)”, aldus Vlaams Parlementslid An Moerenhout (Groen) via Het Laatste Nieuws“Ze zet de facto een muur tussen nieuwkomers en onze samenleving, en treedt zo hun rechten met de voeten. Dringend tijd voor een minister die integratie wel naar waarde schat.”

Lees ook:

Verplichte inburgeringscursussen lopen maanden achter

Tolken kunnen overvloed illegalen uit Eritrea niet aan