Hebben asielzoekers die nog niet erkend zijn als vluchteling binnenkort geen recht meer op een gratis inburgeringscursus? Als het van bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) afhangt alleszins niet. “Dat geeft valse hoop aan de mensen die momenteel in de asielprocedure zitten. Er is een erkenningsgraad van om en bij de 50 procent. Bovendien kost het veel geld”, stelde Homans in De Zevende Dag

Migranten die in Vlaanderen komen wonen krijgen een verplichte inburgeringscursus van in totaal 60 uren. Daarin wordt migranten onder meer geleerd hoe men een job vindt, waar men medische hulp kan inschakelen, welke onze rechten en plichten zijn en welke waarden er centraal staan in onze Vlaamse gemeenschap. Men krijgt deze cursus in de eigen moedertaal, maar dat lijkt niet evident. De inburgeringscursussen lopen maanden achter, zo bleek twee weken geleden.

Valse hoop

Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) wil die achterstand nu wegwerken door simpelweg minder inburgeringscursussen aan te bieden. Momenteel heeft iedere asielzoeker, erkend of niet erkend als vluchteling, tijdens de asielprocedure na 4 maanden recht op een gratis inburgeringstraject. Daardoor is de vraag bijzonder groot, en geeft het bovendien valse hoop aan asielzoekers, stelt Homans.

“Maar men is niet zeker dat men erkend wordt”, aldus minister Homans. Daarom wil minister Homans die procedure nu veranderen. “Dat geeft valse hoop aan de mensen die momenteel in de asielprocedure zitten. Er is een erkenningsgraad van om en bij de 50 procent. Bovendien kost het veel geld.” Enkel asielzoekers die officieel erkend worden als vluchteling zouden in de toekomst nog recht hebben op een inburgeringscursus.