Uit het laatste rapport van de Hoge Raad van Financiën (HRF) blijkt dat het structureel tekort op de begroting zal oplopen tot maar liefst 8,5 miljard. Als er geen maatregelen worden getroffen bestaat de kans dat het tekort zelfs kan oplopen tot 11 miljard. “We zijn aan handen en voeten gebonden”, zegt minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) in een reactie aan De Standaard

Hoofdeconoom bij VOKA, Bart Van Craeynest, ziet niet hoe een volgende regering erin zal slagen om de fouten van de vorige recht te zetten. In zijn reactie wijst hij op de mindere economische omstandigheden waarmee de volgende beleidsmakers zullen moeten werken. “Tel daarbij de noodzakelijke investeringen in infrastructuur en die om de energieomslag te maken”, benadrukt Van Craeynest nog via De Standaard. En “daarnaast hoor ik overal verkiezingsbeloftes, van lagere belastingen tot hogere pensioenen, maar geen enkele partij die concreet maakt hoe ze het gat in de begroting zal aanpakken.”

Het was een van de grootste doelstellingen van de Zweedse regering, om haar begroting in evenwicht te krijgen. In geen enkel regeringsjaar bleek dit echter te lukken en begin dit jaar gingen we al richting een tekort van 7,7 miljard. Dat had De Tijd berekend op basis van cijfers van het Federaal planbureau. Dat tekort zal nu inmiddels dus oplopen tot 8,5 miljard.

Tekort begroting pas weg te werken tegen ten vroegste 2021

Volgens bepaalde opiniemakers en critici is het ironisch dat een regering die bij aanvang beloofde om het tekort nagenoeg volledig weg te werken, nu zo’n immens gat achterlaat. Aanvankelijk werd beloofd om de rode cijfers weg te werken tegen 2018, toen werd het 2019 en nu lijkt het erop dat ten vroegste 2021 de horizon wordt. “Een nieuwe regering zal dat opnieuw onmiddellijk ter hand moeten nemen”, zegt minister van Begroting Sophie Wilmès (MR).

(Lees verder onder de tweet.)

Volgens dezelfde minister is N-VA echter de schuldige. Na de val van de regering weigerde deze namelijk om de begroting goed te keuren, die ze zelf mee had opgesteld. ‘‘We wisten dat de begroting opnieuw zou verslechteren, maar als minderheidsregering in lopende zaken zijn we aan handen en voeten gebonden’, aldus nog Wilmès.

Volgende maand moet de regering een nieuw stabiliteitsprogramma indienen bij de Europese Commissie, maar het zullen sowieso de volgende regeringen zijn die moeten beslissen hoe we de rode cijfers kunnen wegwerken.

Lees ook:

‘Debt shift’: Regering laat begroting achter met put van 8 miljard