Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) roept Belgische ondernemers op om meer vluchtelingen te werk te stellen. Dat meldt Belga. Werkgeversorganisaties VDAB en VOKA pleitten recent nog voor meer arbeidsmigratie vanuit Noord-Afrika, maar daar is Francken naar eigen zeggen geen voorstander van. 

Werkgevers en werkgeversorganisaties trekken alsmaar vaker aan de alarmbel om de volgens hen “gigantische krapte” op de arbeidsmarkt aan te kaarten. De oplossing volgens hen is arbeidsmigratie vanuit Noord-Afrika en het Midden-Oosten stimuleren. Volgens VDAB bijvoorbeeld is “economische migratie noodzakelijk om aan de noden van de arbeidsmarkt te voldoen”.

Erkende vluchtelingen inschakelen

Bij de opening van het Leuvense partijhoofdkwartier van N-VA had voormalig staatssecretaris Theo Francken het over die problematiek. Hij is echter geen voorstander van nieuwe arbeidsmigratie. “We gaan geen nieuw arbeidsmigratiekanaal voor laaggeschoolden openen vanuit landen zoals Marokko, zoals VOKA West-Vlaanderen een tijd geleden suggereerde. We moeten wel werk maken van het inschakelen van erkende vluchtelingen in ons arbeidscircuit”, aldus Francken.

Vluchtelingen hebben in ons land een bijzonder lage tewerkstellingsgraad, wat vaak te wijten is aan het feit dat ze (te) laaggeschoold zijn en/of geen Nederlands spreken. “Ik geef toe dat dit omwille van de taal en de competenties niet steeds evident is, maar geef hen een kans, desnoods met behulp van een ‘on-the-job-training’”, stelt Francken. “We hebben bovendien ook vele vacatures voor laaggeschoolden. Op Brussels Airport gaat het om 500 van de 1.500. De overheid heeft op dat vlak al inspanningen gedaan, maar er ligt nog veel werk op de plank.”

Francken benadrukte ook dat ondernemers wel degelijk tevreden zijn met de economische verwezenlijkingen van N-VA, maar dat krapte een probleem blijft. “Als ik met ondernemers spreek krijg ik weliswaar positieve reacties op het feit dat we de belastingen verlaagden en het ondernemingsklimaat merkelijk verbeterden hetgeen zich vertaalde in meer jobs. Nu weerklinkt echter uit die hoek steeds luider de vraag naar werkvolk.”