De N-VA heeft vandaag op een V-dag haar tienpuntenplan voorgesteld rond migratie. De focus moet volgens de partij liggen op een “een humaan en rechtvaardig asiel- en migratiebeleid”. “Tegenover het particuliere belang van de individuele migrant staat immer het algemene belang van onze hele maatschappij”, zegt voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Dat brengt De Standaard via informatie van Belga.

De Vlaams-nationalistische partij had eerder speciale themadagen over confederalisme en ecorealisme, maar ging nu dieper in op migratie en integratie. Wegens de wekelijkse klimaatbetogingen en het vallen van de federale regering is het thema op de achtergrond geraakt. N-VA wil nu terug naar oplossingen kijken voor dat grote vraagstuk. “Sterker, we vinden dat het moet. We nemen die handschoen op, omdat het noodzakelijk is, wil ons land zijn bloeiende economie, sociale welvaart en maatschappelijke samenhang behouden”, aldus Francken.

“We streven naar een harmonieuze immigratie die rekening houdt met onze culturele, economische en sociale draagkracht.” zo schrijft de N-VA in haar tienpuntenplan, dat ze ondertussen ook online hebben geplaatst. Als eerste punt wil de partij een halt toeroepen aan de illegale immigratie. Om dit te bereiken willen ze de “onwerkbare Europese migratierichtlijnen” hervormen of afschaffen. Francken: “De huidige illegale asielmigratie moet vervangen worden door legale asielmigratie, op ons initiatief en op ons tempo.” 

Daarnaast wil de N-VA ook de opvang in eigen regio uitbouwen en wenst ze het Europese migratiebeleid strikter te maken. “De absorptiekracht van ons land en onze gemeenschap om migranten op te nemen is niet onbeperkt”, zei Francken.

(Lees verder onder de tweet.)

Dubbele nationaliteit afschaffen, focus op integratie, niet enkel migratie

Migranten die onder het voorgestelde beleid wél legaal in ons land kunnen verblijven, moeten ook aan strengere voorwaarden voldoen om in te burgeren, zo stelt de partij op haar V-dag. Volgens Theo Francken betekent dat in eerste instantie een betere taalvaardigheid. Iedere migrant moet voldoende kennis van het Nederlands bezitten. Daarnaast wil men de toegang tot sociale zekerheid sterker begrenzen en moet gezinshereniging ontmoedigd worden via hogere inkomensvereisten“Migranten moeten eerst bijdragen vooraleer ze gebruik kunnen maken van onze sociale zekerheid”, voegde Francken er nog aan toe.

Als het van de N-VA afhangt kan enkel wie het gehele integratietraject goed aflegt, kans maken op een definitieve verblijfsvergunning. Daarbij hoort voor de partij ook een verplichte inschrijving bij de VDAB en een Vlaamse burgerschapsproef, zodat migranten onze normen en waarden zouden uitdragen.

Tot slot mag ook de dubbele nationaliteit de deur uit van de partij. Daarover zei Francken het volgende:“Onze nationaliteit is géén vodje papier. Het is daarentegen het sluitstuk en de beloning van een lang integratietraject. Het is geen recht, maar een gunst… Wie volwaardig lid wil worden van onze gemeenschap en hier politieke rechten wil laten gelden, kan maar één petje dragen.” 

 Lees ook: 

Demir pleit voor begeleiding voor wie geloof wil verlaten