Normaliter bespraken de sociale partners voor de krokusvakantie de financiële toestand van de sociale zekerheid. Het probleem? De Morgen vernam dat deze vergadering, doordat de regering geen begrotingscontrole meer zal uitvoeren, werd geschrapt. “We hebben geen idee welke richting we uitgaan”, zegt nationaal secretaris van de liberale vakbond ACLVB, Sabine Slegers, tegenover de krant.

Net zoals de vorige regeringen ogen de budgettaire prestaties van de regering-Michel mager. Wil de volgende regering de begroting dit jaar nog in evenwicht brengen, dan zal ze volgens De Tijd zo’n 7,7 miljard euro moeten vinden. Dit bedrag kan, volgens De Morgen, nog verder oplopen door tekorten in de sociale zekerheid.

Het probleem? Het is voorlopig onduidelijk hoe groot de tekorten in de sociale zekerheid zijn, iets wat de sociale partners nerveus maakt. Zo werd een vergadering omtrent de financiële toestand van sociale zekerheid geschrapt aangezien de regering geen begrotingscontrole meer zal uitvoeren. “We varen momenteel blind”, stelt Caroline Deiteren (UNIZO) tegenover De Morgen. “Terwijl in het parlement nog volop beleid wordt uitgetekend, weten we niet waar we aan toe zijn. Wat gaat de impact zijn?”, klinkt het. Slegers (ACLVB) laat eenzelfde reactie optekenen en vreest ervoor dat de komende putten zullen worden gedicht in de sociale zekerheid.

Kerkhof van hervormingen

Initieel poogde de regering-Michel, met de arbeidsdeal, het tekort met zo’n 400 miljoen euro terug te dringen. Veel van de maatregelen die daarvoor zouden moeten zorgen werden ofwel (nog) niet uitgevoerd ofwel teruggedraaid. Zo milderden de sociale partners de aanvankelijke verstrenging van het brugpensioen (formeel het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, SWT).

(Lees verder onder de ingevoegde tweet.)

Ook andere maatregelen, zoals de invoering van het halftijds pensioen, lopen vertraging op, iets wat het budget eveneens geen goed doet. Kleinere maatregelen, zoals de verbetering van het ziekteverlof voor zelfstandigen (kostprijs van 11 miljoen euro), werden dan weer wel goedgekeurd. “Plots kan er veel meer in het parlement”, reageert Raf De Weerdt (ABVV) tegenover De Morgen. “Terwijl vroeger elke euro in twee werd gebeten.”

Lees meer:

‘Debt shift’: Regering laat begroting achter met put van 8 miljard

Meer Vlamingen moeten noodgedwongen naar het OCMW