De partij Fidesz van de Hongaarse premier Viktor Orbán is met onmiddellijke ingang geschorst als lid van de Europese Volkspartij (EVP). Dat meldt Belga. Er stemden 190 leden van het EVP-bestuur voor de schorsing, 3 tegen. CD&V-voorzitter Wouter Beke is tevreden met de schorsing. Of de partij van Orbán ook definitief uitgesloten wordt, is nog niet duidelijk.

Er is al langer onenigheid over de plaats van de Hongaarse regeringspartij Fidesz binnen de EVP-fractie. De verschillende visies op migratie, maar ook de Hongaarse campagne tegen Jean-Claude Juncker (ook lid van de EVP) vormen daarbij het grootste struikelblok.

Daarom nam de Belgische CD&V, ook lid van de EVP, vorige week het initiatief om de partij van Orbán te verwijderen uit de EVP-fractie. “CD&V heeft als eerste gezegd dat de maat vol was. Wij hebben gedaan wat moest worden gedaan, uit respect voor basiswaarden die EU en EVP koesteren en uit overtuiging dat Europa de juiste koers moet blijven volgen in het belang van de welvaart en veiligheid van onze burgers”, aldus CD&V-voorzitter Wouter Beke.

Definitieve uitsluiting?

Woensdag werd op het politieke bestuur van de EVP gestemd over het lot van Fidesz. Daar stemden uiteindelijk 190 leden voor de schorsing en 3 tegen. Concreet betekent dat de onmiddellijke schorsing van Fidesz, waardoor ze uitgesloten zijn van alle EVP-bijeenkomsten en ook geen politieke posten meer kunnen verkrijgen. Een evaluatiecomité zal binnenkort beslissen of de uitsluiting definitief wordt, of dat er alsnog een plaats is voor Fidesz in de EVP.

Binnenkort staan er Europese verkiezingen op het programma. Of Orbán met zijn partij na die verkiezingen nog tot de EVP-fractie behoort, of toch toenadering zoekt tot andere fracties, wil hij nog niet uitdrukkelijk zeggen. Hij benadrukt wel dat hij zijn visie op migratie niet zal wijzigen voor de EVP. “We kunnen alleen maar deel zijn van een fractie die duidelijk tegen immigratie gekant is en zich volledig wijdt aan de verdediging van het christendom.”

CD&V-voorzitter Wouter Beke toonde zich tevreden over de schorsing, die hij “niet meer dan terecht” noemt. “De discussie gaat al veel langer over respect voor de fundamentele waarden die we in Europa belangrijk vinden, zoals persvrijheid, scheiding der machten en solidariteit binnen Europa. En over een betere gezamenlijke bescherming van onze buitengrenzen, wat Orban tegenhoudt. Over die fundamentele discussie blijkt er geen veranderende houding te zijn. CD&V blijft dus ook bij het standpunt dat er geen plek is voor Orbán en Fidesz binnen de EVP.”