De terugkeercijfers van illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers in ons land blijven dramatisch. In 2017 werd al minder dan 20% van de uitwijzingsbevelen effectief opgevolgd, een cijfer dat vorig jaar zelfs nog slechter was. Gesloten centra zitten inmiddels overvol met illegalen die België maar niet teruggestuurd krijgt, waardoor de terugkeercijfers blijven dalen

Vandaag verblijven er ruim 200.000 illegalen in ons land, wat in bepaalde regio’s voor bijzonder veel overlast zorgt. De roep om een kordaat terugkeerbeleid wordt alsmaar groter, maar lijkt alsmaar minder gehoord. In 2017 waren de Belgische terugkeercijfers al bijzonder slecht. Van de 45.601 uitwijzingen (illegalen krijgen een briefje met het verzoek ons land te verlaten) in ons land in 2017, werden er 8.536 ook effectief uitgevoerd. Dat is dus minder dan 1 op 5.

Gesloten centra overvol

Wie dacht dat het niet slechter kon, komt echter bedrogen uit. In 2018 werden nog eens 1.678 illegalen minder uitgezet dan het jaar voordien. Dat blijkt uit een antwoord van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) op vraag van Monica De Coninck (sp.a). In elke categorie daalde het aantal uitwijzingen: vrijwillige terugkeer, terugdrijving bij de grens, Dublin-overnames én verplichte repatriëringen naar land van herkomst.

De reden voor deze dramatische cijfers? Gesloten centra (die gebruikt worden om illegalen te repatriëren) die overvol zitten met illegalen die België niet gerepatrieerd krijgt. “De druk van de trans­migranten op de gesloten centra niet te miskennen”, aldus De Block. “Een derde van de plaatsen wordt er ingenomen door transmigranten die moeilijk geïdentificeerd kunnen worden en bijgevolg moeilijk verwijderbaar zijn.”

Omdat de gesloten centra overvol zitten met mensen die er in werkelijkheid niet weg kunnen, is er geen plaats meer voor illegalen die mogelijks wél gerepatrieerd zouden kunnen worden. Zij kunnen dus gewoon vrij blijven rondlopen, wegens plaatsgebrek. “Deze plaatsen worden niet meer benut om andere personen in illegaal verblijf te verwijderen. Het resultaat is een daling van de terugkeercijfers”, aldus De Block.