Mensen die hun geloof willen verlaten en willen overschakelen naar een seculiere levensstijl zouden daarbij ondersteuning moeten krijgen. Dat zei N-VA-Kamerlid Zuhal Demir in haar openingstoespraak op N-VA’s V-dag over migratie en integratie, schrijft Het Laatste Nieuws. Voor Demir is het voornamelijk een kwestie van vrouwenrechten. Ze roept op tot blijvend verzet tegen de invloed van islamitische regimes.

Voormalig staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir strijdt al langer dan vandaag voor de rechten van vrouwen, zeker wanneer die in het gedrang komen door religieuze tradities. Ook dit voorstel kadert in die strijdt. Voor haar zijn het immers vooral meisjes en vrouwen die het het hardst te lijden hebben onder religieuze onderdrukking. Vlaanderen moet zich daarom blijven verzetten tegen de invloed die uitgaat van regimes zoals dat van Erdogan, vindt ze.

Dat verzet kan volgens Demir op een heel aantal manieren. “Door niet in te gaan op de druk van hoofddoeken op scholen ‘normaal’ te vinden, door jeugdhuizen niet te voorzien van aparte openingsuren voor meisjes, door de neutraliteit van de dienstverlening niet te laten vallen, door islamitisch onderwijs niet te faciliteren, door dubieuze organisaties uit thuislanden het leven moeilijk te maken en onderzoek na onderzoek op afstand te houden. Door ook bewegingen die niet gewelddadig zijn, maar wel een ramp voor onze samenleving zijn, te ontmaskeren en te ontmoedigen.”

“Waarom geen programma’s voor mensen die hun geloof willen verlaten?”

Maar dat verzet kan, zoals ze nu voorstelt, ook door ondersteuning te verlenen aan diegenen die hun geloof wensen te verlaten, en dan met name meisjes en jonge vrouwen. “Om geradicaliseerde jongeren te helpen, hebben we allerlei begeleiding en programma’s. Waarom niet voor mensen die hun geloof willen verlaten en openlijk kiezen voor een seculiere levensstijl? Een keuze die vooral meisjes zeer moeilijk wordt gemaakt. Zij verdienen onze steun. In hen investeren, is investeren in de toekomst”, klinkt het. “We zijn er met het verbod op onverdoofd slachten in geslaagd om dierenrechten boven religieuze rechten te plaatsen. Kunnen we dat nu ook alstublieft doen voor vrouwenrechten?”