In De Afspraak op Vrijdag ging Groen-fractieleider in de Kamer Kristof Calvo pittig in de clinch met VRT-journalist en moderator Ivan De Vadder. Groen wil namelijk graag het gebruik van de fiscaal voordelige salariswagens vervangen door een lastenvrij ‘mobiliteitsbudget’ waar elke werknemer recht op zou hebben. Maar dat dan zo’n paar “100.000 mensen in dit land met een bedrijfswagen een maandelijks nettoverlies van ongeveer €500″ zouden voelen”, zoals De Vadder aanhaalde, kon Calvo moeilijk adresseren.

Groen lanceerde vorige week een becijferd klimaatplan. Dit moet in 2030 leiden tot 55% minder CO2-uitstoot, 45% meer energie-efficiëntie, 60% hernieuwbare energie, 80.000 extra jobs en 2% extra duurzame groei. Onderdeel van dit plan is ook de fiscaal aantrekkelijke bedrijfswagen aanpakken. Werkgevers verschaffen werknemers vaak met dit voordeel omdat de loonlasten bijzonder hoog zijn en dit een indirecte manier is van opslag geven zonder al te veel belastingen te moeten afdragen. Maar het plan van Groen kent criticasters, ook bij de VRT, zo blijkt.

“We maken een duidelijke beweging. Het fiscale voordeel zal verdwijnen. Uiteindelijk zal het resultaat samenhangen met andere maatregelen”, zo zei Calvo vrijdag over de bedrijfswagens. “We maken ons sterk dat we van deze mensen ook de koopkracht gaan versterken. Ook met de verlaging van de energiefactuur.”

“Het spreekt een beetje tegen wat Groen zegt: dat hun maatregelen geen koopkracht zou raken”

“Het [klimaatplan] spreekt een beetje tegen dat wat Groen zegt: dat hun maatregelen geen impact zullen hebben voor de koopkracht”, zo zei politiek journalist Bart Brinckman (De Standaard) vorige week in De Afspraak op Vrijdag. “De budgettaire kost van de fiscale aftrekken voor bedrijfswagens is iets rond de 4 miljard. Dat betekent eigenlijk voor een eigenaar van een bedrijfswagen grosso modo een voordeel per maand van 500 à 600 EUR. Jullie schrappen dat en verhuizen dat naar alle werknemers. […] Dat wil zeggen dat iemand die nu een bedrijfswagen heeft een verlies lijdt van 600 EUR per maand, naar een winst van 100 EUR.” (Brinckman becijferde dat dit voordeel slechts per jaar zou zijn, maar 3,8 miljard gedeeld door 2,6 miljoen private werknemers komt neer op 1.461 EUR op jaarbasis of 121 EUR per maand. Desalniettemin een flink verschil).

De Vadder hamerde hierop door. “Een paar honderdduizend mensen in dit land zullen 500 EUR loon verliezen. Dat zet u nu in als onderdeel van jullie plan?” Na een ietwat ontwijkend antwoord van Calvo, herhaalde De Vadder. “U zegt dus tegen de eigenaars van salariswagens, een paar honderdduizend mensen in dit land: ‘U verliest 500 EUR salaris‘. Dat zegt u?” En nog na een nieuw vaag antwoord: “Dus ja of neen, meneer Calvo?” Calvo antwoordde finaal dat “we niet langer die keuze [voor de bedrijfswagen] gaan maken”, dat er lastenverlaging op arbeid zou komen samen met lagere energiefacturen. Bovendien heeft elke werknemer ook “de kans om een nieuwe salarisafspraak te maken met zijn werkgever.”

N-VA liet via Twitter weten grote tegenstander te zijn van het Groen-plan, zeker wat betreft de salariswagens. Zij willen het fiscaal voordeel dat geldt voor enkele honderdduizenden mensen niet opgeven.

Lees ook:

Bedrijfswagens voor iedereen bij de VRT

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

Sociale partners tegen omruilen bedrijfswagen voor nettoloon

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

ADVERTENTIE