Waar N-VA en Vlaams Belang al maanden proberen wat betreft het communautaire en Open Vld recent met betrekking tot onder meer het afschaffen van de opkomstplicht, zijn de ecologisten in een mum van tijd wel in geslaagd. In de bevoegde Kamercommissie is met 9 stemmen tegen 8 het beruchte artikel 7bis van de Grondwet ter wijziging goedgekeurd. Verschillende groepjes ecologisten protesteerden al enkele dagen in Brussel om een grondwetsherziening te eisen teneinde een bindende Klimaatwet in de Grondwet te verankeren. Als de commissie haar wil nu ook in de plenaire gevolgd wordt, is de weg geplaveid voor deze Klimaatwet, maar dan is wel een twee derde-meerderheid nodig. Dat brengt VTM NIEUWS.

Groene protestgroepen bezetten sinds dit weekend de neutrale zone voor het federaal parlement en eisen een grondwetswijziging om zodoende een bindende klimaatwet tot stand te kunnen brengen. Sinds zondag zijn de activisten echter verhuisd met hun tenten naar het Troonplein waar men het standbeeld van Leopold II ontsierde. Maar de ecologisten hebben nu al hun slag kunnen slaan. Tenminste, de bevoegde commissie is in ieder geval het idee genegen, zo blijkt. Vandaag is er een grondwetswijziging inzake artikel 7bis goedgekeurd. Dit met 9 stemmen voor en 8 tegen.

Ecologisten halen slag inzake Grondwet thuis, maar allicht ook direct laatste

Of de grondwetswijziging ook goed zal gekeurd worden in de plenaire vergadering nu donderdag valt echter te betwijfelen, zo stelt VTM. Het voorstel in de commissie had slechts een gewone meerderheid nodig, maar donderdag moet een twee derde-meerderheid gevonden worden.

De ecologisten kunnen dus nog helemaal niet zeker zijn van hun stuk, al blijft het wel al een meevaller, zo getuigt ook de aanwezigheid van activiste Anuna De Wever (Youth for Climate). Zij sloeg alweer een dagje school over om dinsdag in de Kamercommissie aanwezig te zijn. Samen met een tiental andere activisten zakte ze af om het overleg over artikel7bis in de commissievergadering aan te horen.

(Lees verder onder de tweet/video.)

Eerder dit jaar riep ook Open Vld op tot een grondwetswijziging. De liberalen willen namelijk werk maken van een preambule, de afschaffing van de opkomstplicht, kiesrecht vanaf 16 jaar, de afschaffing van de senaat en een wijziging van de vrijheid van onderwijs. Hiervoor riepen N-VA en Vlaams Belang dan weer op tot een herziening van de grondwet ten voordele van een nieuwe staatshervorming en meer Vlaamse autonomie.

Lees ook:

Aanpassing vrijheid onderwijs? Open Vld wil grondwet wijzigen

Vlaams Belang deelt oproep N-VA om grondwet te herzien