Professor in de rechtswetenschap Paul Cliteur (Universiteit Leiden) heeft als publiek intellectueel een naam als een klok in Nederland. Zo verdedigt hij regelmatig klassieke liberale standpunten in het maatschappelijk debat, onderzocht en onderzoekt hij het fenomeen ‘theoterrorisme’ en begeleidde hij Thierry Baudet, de voorzitter van het bijzonder populaire Forum voor Democratie (FvD), bij zijn proefschrift ‘De aanval op de natiestaat’. Tevens is Cliteur bij de genoemde liberaal-conservatieve partij voorzitter van het wetenschappelijk bureau.

In zijn hoedanigheid als academicus en publieke intellectueel schuwt Cliteur de controverse niet. Zo redigeerde de Nederlander een essaybundel over cultuurmarxisme, waarmee hij een gevoelige snaar raakte in links-progressieve middens (Cultuurmarxisme: Er waart een spook door Europa, 2018). Met zijn nieuwe boek ‘Theoterrorism v. Freedom of Speech’ (2019) onderzocht de klassiek-liberaal “de religieuze wortels van het terrorisme”. De reden? “Hoewel we al meer dan twintig jaar te maken hebben met theoterrorisme, krijgen onze overheden er geen vat op. Onze huidige ‘diagnose’ is radicaal verkeerd.”

Hoezo?

Paul Cliteur: “Het begon bij de door George Bush junior aangekondigde ‘War on Terror’. Terror? Terror? Wàt voor terror? Wat bezielt die terroristen? Terrorisme is echter meer dan louter een strategie. Het is tegenwoordig gebaseerd op een ideologie. Bush noch Obama benoemden dat. De benaming die Obama de terroristen gaf, ‘gewelddadige extremisten’, wat ze voor alle duidelijkheid zijn, is niet precies genoeg. Pas onder Trump werd met de term ‘jihadisme’ voor het eerst verwezen naar het motief van de terroristen, namelijk een heilige oorlog tegen ongelovigen. Pas dán, na de juiste diagnose, kan men beginnen nadenken over bijvoorbeeld een cultureel contraterrorisme.”

U ziet het religieuze fundamentalisme als de ideologische basis voor het hedendaagse terrorisme, en dat terrorisme benoemt u als ‘theoterrorisme’…

“Ja. Het terrorisme waarmee we tegenwoordig geconfronteerd worden, is gebaseerd op een bepaalde godsopvatting. Daarom, om de gedachtegang van terroristen te begrijpen, ga ik terug naar de wortels van het monotheïsme. Hoewel er significante verschillen bestaan, vertoont het godsbeeld van de islam overeenkomsten met het christendom en het jodendom.”

Nu u de vergelijking maakt: ook katholieken hebben lange tijd problemen gehad met bepaalde burgerlijke vrijheden. Zal dat bij moslims ook geen evolutief gegeven worden?

“Ik mag hopen dat dit het geval is, maar over welke tijdspanne spreken we dan? Daarnaast gaat dat volgens mij niet vanzelf, en hebben we nietzscheanen en spinozisten nodig die de zaak de goede kant opsturen. Het liberalisme is veel te genoegzaam geworden en moet ex-moslims en moslims zoals Bassam Tibi, Ayaan Hirsi Ali, Darya Safai en Assita Kanko ondersteunen.”

Ontstaat zo geen kettingreactie? Plooien moslims daardoor niet meer terug op zichzelf?

“Hoewel ik de islam als godsdienst niet direct aanval, beschouw ik het als mijn plicht om steun te verlenen aan de goede krachten in deze wereld, aan de genoemde mensen maar ook aan Jeanette Bougrab en Chahdortt Djavann in Frankrijk. In plaats van geeuwend op de bank te zitten en een cultuurrelativistisch pleidooi te houden, zoals David van Reybroeck, zouden liberalen waarachtig naar hún verhaal moeten luisteren.”

Lees het volledige interview in ‘t Pallieterke hier.