De rectoren van de VUB en de ULB dringen via De Standaard aan op het grootschalig invoeren van meertalig onderwijs in de Brusselse middelbare scholen. “Het onderwijs is niet aangepast aan de huidige realiteit”, klinkt het terwijl men de multiculturele aard van “een kosmopolitische stad als Brussel” benadrukt.

Voor Caroline Pauwels, de rector van de Vrije Univer­siteit Brussel (VUB), en Yvon Englert, rector van de Univer­sité Libre de Bruxelles (ULB), is het genoeg geweest. Er moet werk gemaakt worden van meertalig secundair onderwijs in Brussel, zo vinden de academische leiders. “Het Brusselse onderwijs is niet aangepast aan de meertalige realiteit”, zegt Pauwels in De Standaard. “Voor echt meertalig onderwijs moet je naar dure, ontoegankelijke Europese scholen. Zo creëren we een elite en  sociale exclusie. Is het normaal dat een kosmopolitische stad als Brussel geen toegankelijke meertalige scholen heeft? Ons antwoord is duidelijk: ‘neen’.”

Rectoren VUB en ULB willen meertalig middelbaar, want “immersiescholen zijn niet voldoende”

In Brussel zijn er momenteel al ‘immersiescholen’, waar leerlingen nochtans een echt taalbad krijgen. Bepaalde vakken – niet enkel de doelgerichte taalvakken – worden dan in een andere taal gegeven. Bijvoorbeeld wiskunde in het Nederlands voor Franstaligen of vice versa. Maar dat is niet voldoende, zo vinden de rectoren van de VUB en ULB. “Immersie-onderwijs wordt nog ­altijd in een eentalige school gegeven, waarbij de communicatie en de voertaal van de school dus eentalig is”, zo gaat Pauwels verder. “In de meertalige school worden alle talen gelijkwaardig behandeld.”  

Een echt plan is er echter nog helemaal niet, en de rectoren hebben er ook geen ontwikkeld. Maar de twee universiteiten willen wel hun steun verlenen indien er zo’n scholen komen. “Zo kunnen we ook het onderzoek naar meertaligheid blijven voeden.” Experts van de universiteiten zouden ook het taaltraject, de samenstelling van de klas en het evenwicht tussen de moedertaal en de doeltaal kunnen uitdenken. Frans of Nederlands zouden dan sowieso de tweede taal worden, al moet ook Engels “een prominente rol krijgen”, klinkt het.

Rudi Vervoort (PS) – minister-president van de Brusselse  regering – en Brussels minister en VGC-voorzitter belast met Onderwijs Guy Vanhengel (Open Vld) werken reeds aan een haalbaarheidsstudie die voor de verkiezingen af zou moeten zijn. Vlaams minister voor Brussel Sven Gatz (Open Vld) sprak via Twitter eveneens al zijn steun uit: “Brusselaars meertalig op 18 jaar. Brussel meest meertalige stad ter wereld. Het kan.”