Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft sympathie voor de Europese plannen van Frans president Emmanuel Macron. Die pleitte begin deze week voor een ‘Europese renaissance’ in een essay waarin hij verschillende voorstellen deed om de EU te hervormen.“Macron wil de EU vernieuwen en schuift drie ambities naar voren: vrijheid, bescherming en vooruitgang. Die deel ik ten volle”, laat Bourgeois optekenen in een opiniestuk met aanvullend interview in De Standaard dit weekend. Hiermee lijkt Bourgeois zijn partij terug meer richting het Europese centrum te positioneren, iets dat hij echter zelf ontkent.

In zijn essay schreef Macron: “We mogen geen slaapwandelaars zijn in een ingedut Europa.” Bourgeois is het daar volmondig mee eens. “De EU moet dringend wakker worden, de juiste prioriteiten kiezen en een resultaatgericht beleid voeren dat onze burgers en bedrijven beter beschermt”, klinkt het.

De Vlaamse minister-president sluit zich inhoudelijk aan bij verschillende klemtonen die Macron legt, zoals “een sterkere Europese defensie binnen het kader van de NAVO en in samenwerking met het Verenigd Koninkrijk, een verhoging van de investeringen in onderzoek en innovatie, een betere bewaking van onze buitengrenzen, een versterking van Frontex, en een bescherming van onze strategische sectoren tegen oneerlijke concurrentie.

Voor Bourgeois vormt het discours van de Franse president een middenweg tussen twee extremen in Europa. “De vernieuwing van de EU die Macron beoogt, kan een nieuwe, derde weg zijn tussen een kritiekloos eurofiel geloof in een Europese superstaat enerzijds en de eurosceptische krachten die de EU willen vernietigen en daarmee ook onze vrede en welvaart in gevaar brengen anderzijds.”

“Concrete daden en beslissingen”

Maar er zijn ook punten van kritiek. Zo volgt hij Macron niet wanneer die spreekt over nieuwe verdragsteksten. Voor hem is het vooral belangrijk “dat de noodzakelijke vernieuwing van de EU niet alleen bij woorden blijft, maar dat er ook concrete daden en beslissingen volgen.” De voorstellen van de Franse president om verschillende nieuwe agentschappen en raden in het leven te roepen, schiet Bourgeois af. “Die dreigen het bureaucratische en geldverslindende imago van de EU nog te versterken.”

Ook de neiging van Macron om nationalisme in haar geheel weg te zetten als gevaarlijk, kan hij niet smaken. “Ik ben er zeker van dat het inclusieve nationalisme van mij en mijn partij wel eens heel weinig zou kunnen verschillen van wat Macron en de Fransen doorgaans liever ‘patriottisme’ of vaderlandsliefde noemen. Mijn vaderland is Vlaanderen, idealiter als onafhankelijke ­lidstaat van een almaar performantere EU. Een EU die haar oorspronkelijke missie van ‘eenheid in verscheidenheid’ blijft koesteren en niet te grabbel gooit op het altaar van een Europese superstaat”, besluit hij.

(Lees verder na de tweet.)

N-VA en Macron

De positieve weerklank die Macrons essay krijgt bij Geert Bourgeois is opmerkelijk. Veel N-VA’ers toonden zich tot nu toe koele minnaars van de Franse president. Zo liet Europarlementslid Sander Loones een jaar geleden nog optekenen dat “kiezen voor het eurofederalisme van Macron en Merkel” kiezen is “voor een verzwakking van onze economie en onze gemeenschap”. En bij voorzitter Bart De Wever klonk het dat zijn partij strijdt tegen het “jakobijns centralisme”. Maar Bourgeois ziet geen tegenstellingen. “Bart en ik zeggen het misschien wat anders, maar onze visie is dezelfde.” En die visie blijft onverkort ‘eurorealistisch’.