De groep kinderen in Antwerpen die geen Nederlands spreken, neemt jaar na jaar toe. Net iets minder dan de helft van de kinderen op Antwerpse basisscholen spreekt thuis een vreemde taal. Dat brengt Het Laatste Nieuws. Eerder dit jaar bleek ook reeds hoe nagenoeg drie vierde van de Antwerpse kinderen tot 9 jaar van allochtone origine zijn.

Vorige week kwamen leerkrachten op straat om te betogen tegen een te hoge werkdruk. Het M-decreet (dat inclusievere klassen gebiedt met kinderen met bijzondere leeromstandigheden), de adminstratieve lasten, maar ook de taalachterstand van een groeiende groep allochtone leerlingen vormen een probleem. Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) – die de cijfers liet inkijken door Vlaams Parlementslid Vera Celis (N-VA) – stelt via Twitter dat de cijfers duidelijk maken dat “goede taalbeheersing […] DE uitdaging van de toekomst [is]. Dat vraagt een volgehouden focus van kleuter tot hoger onderwijs. En extra investeringen.”

“Dit is geen puur grootstedelijk fenomeen meer”

In Antwerpen spreekt nu 46,2% van de kinderen in het basisonderwijs een vreemde taal thuis. De toestand in Antwerpen stad is echter nog niet zo extreem als in Brussel. In Oudergem of Sint-Jans-Molenbeek heeft maar liefst 79% van de leerlingen in het Nederlandstalig basisonderwijs een vreemde moedertaal. En in Brussel stad gaat het om bijna 70%.

In Vlaanderen buiten de centrumsteden zien we dan weer lagere, maar eveneens groeiende, cijfers. In de volledige provincie Antwerpen heeft thans 22,4% van de basisschoolkinderen een andere moedertaal dan het Nederlands. 5 jaar geleden was dat nog 18,7%. In de andere procincieën gelden ook iets lagere cijfers – Oost-Vlaanderen (16,9%), Limburg (15,3%) en West-Vlaanderen (11,9%) – maar ook hier zien een stijging tussen de 2 en 3% op vijf jaar.

“Dit is geen puur grootstedelijk fenomeen meer”, benadrukt N-VA-parlementslid Vera Celis via Het Laatste Nieuws. N-VA wil daarom dat er vanaf volgende legislatuur intens wordt ingezet op ‘taalbaden’. Leerlingen van allochtone origine moeten dan desnoods hun reguliere schoolloopbaan een jaartje kunnen pauzeren om het Nederlands geheel onder de knie te krijgen.

(Lees verder onder de tweet.)

Onder minister Crevits werd er reeds voor gezorgd dat kleuterscholen per anderstalige nieuwkomer 950 euro extra krijgen voor het houden van extra Nederlandse lessen.

Lees ook:

Antwerpen: Bijna 75% inwoners 0-9 jaar van allochtone origine

Helft kinderen Gent is allochtoon en spreekt weinig Nederlands