Aankomende Kamerverkiezingen impliceren vaak de roep om een verklaring tot herziening van de Grondwet. Zonder een dergelijke verklaring – waarin men moet aangeven welke grondwetsartikelen het toekomstige parlement kan wijzigen – is het niet mogelijk om de grondwet na de verkiezingen aan te passen. Eerder raakte al bekend dat de N-VA de volledige grondwet voor herziening vatbaar wou verklaren, een oproep die steun kreeg van het Vlaams Belang. De liberalen daarentegen willen een andere weg opgaan en wijzen een ‘communautair’ getinte grondwetswijzing af. Zo willen ze een preambule, de afschaffing van de opkomstplicht, kiesrecht vanaf 16 jaar, een afschaffing van de senaat en een wijziging van de vrijheid van onderwijs. 

Van een ‘communautaire grondwetsherziening’, waarbij men de bevoegdheidsverdeling tussen de federale staat en de deelstaten wijzigt, willen de liberalen niet weten. Dergelijke artikelen wil Open Vld dan ook niet opnemen in hun verklaring tot herziening van de grondwet. Opmerkelijk, want in het verleden hield Open Vld-vicepremier Alexander De Croo nog een pleidooi voor een herfederalisering van bepaalde bevoegdheden.

“Gelijkheid van man en vrouw”

In plaats van een communautaire grondwetswijzing, pleiten de liberalen voor een ‘confessionele’ grondwetswijzing. Zo moet er een preambule komen die volgens Open Vld-fractieleider Patrick Dewael onder meer de “gelijkheid van man en vrouw [en de] vrijheid van meningsuiting” benadrukt. “Het zijn waarden van de Verlichting die we in ere moeten houden”, verklaarde de liberaal in Radio 1-programma ‘De ochtend‘.

Naast het invoegen van een preambule moeten de opkomstplicht en de Senaat van de liberalen verdwijnen. Wel moeten jongeren vanaf 16 jaar kunnen gaan stemmen. Verder pleit de partij voor een ‘hardere’ scheiding tussen kerk en staat. “Er zijn heel wat nieuwkomers die zeggen dat religieuze wetten voorgaan op onze grondwet. Dat kan niet”, is Dewael van mening. Om deze wensen werkelijkheid te laten worden, willen de liberalen onder meer art. 1 en enkele “gerelateerde artikels” voor herziening vatbaar laten verklaren. Dewael noemde in dat verband ook uitdrukkelijk de artikelen die de vrijheid van onderwijs garanderen.