De Kucam-affaire rond de corrupt uitgedeelde humanitair visa blijft stof opwaaien. Dinsdag kwam Aalsters schepen Karim Van Overmeire (ex-Vlaams Belang, thans N-VA) zijn licht schijnen over de 89 christenen uit het Midden-Oosten die naar zijn stad kwamen. Maar die uitleg stelde niet iedereen tevreden. Oppositiepartij sp.a reageert scherp: “Geen enkele aanvraag uit Aalst werd geweigerd. Francken heeft gewoon zijn beleid uitbesteed. Dit heeft de deur opengezet voor willekeur”, zo citeert De Morgen de sp.a.

In de Kamer blijft men de corruptie-affaire inzake humanitaire visa voor Midden-Oosterse christenen onderzoeken. Deze bal ging aan het rollen na een Pano-reportage over het inmiddels ontzette Mechelse gemeenteraadslid Melikan Kucam (N-VA) die de toenmalig bevoegde staatssecretaris Theo Francken (N-VA) kandidaten voordroeg die hem eerst grof geld zouden betaald hebben. Dinsdag kwam Aalsters N-VA-schepen Karim Van Overmeire uitleg geven over de komst van zo’n 89 Syrische christenen naar Aalst, hetgeen hij overzag. Maar die uitleg kon niet iedereen bekoren. “Er zijn geen criteria”, zo citeert De Morgen Van Overmeire. “Ik heb mijn best gedaan en gezegd dat het om kwetsbare personen moest gaan.”

“Ik heb mijn best gedaan”

Volgens Van Overmeire is hij als schepen door de gemeenschap van Syrische christenen in zijn stad benaderd. Zij zouden hem een lijst met namen gegeven hebben van mensen die volgens hen hulp nodig hadden, meer bepaald een humanitair visum. Hierop nam Van Overmeire contact op met het kabinet van partijgenoot Theo Francken, op dat moment de bevoegde staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

De mensen op de lijst – vooral oudere mensen en gezinnen met jonge kinderen, zo stelt Van Overmeire – kregen vervolgens een visum. Hoe die selectie dan werd doorgelicht, kon Van Overmeire niet zeggen. “Er zijn geen criteria”, zo luidde het. “Ik heb mijn best gedaan en gezegd dat het om kwetsbare personen moest gaan.”

Oppositie over uitleg N-VA-schepen in Kamer: “Hallucinant” 

Bij oppositiepartij sp.a kan men niet lachen met de uitleg. “Hallucinant”, zo zegt Ben Segers, lid van de studiedienst van sp.a en specialist in Asiel en Migratie voor zijn partij. “Geen enkele aanvraag uit Aalst werd geweigerd. Francken heeft gewoon zijn beleid uitbesteed. Dit heeft de deur opengezet voor willekeur.”

Ook oppositiepartij Vlaams Belang spaart geen kritiek. “Karim Van Overmeire was één van de doorgeefluiken. Het probleem zit niet bij hem persoonlijk, maar bij het systeem van tussenpersonen waarbij er amper controle blijkt te zijn”, zo zegt Kamerlid Barbara Pas (Vlaams Belang) in een reactie aan SCEPTR. “Francken heeft die uitzonderingsprocedure van de humanitaire visa uitgebouwd tot een courant kanaal. Hij vertienvoudigde het aantal toegekende humanitaire visa in de laatste jaren tot meer dan 2.000 per jaar. […] Een discretionaire bevoegdheid moet zorgvuldig worden uitgeoefend, in samenspraak met de administratie aan wie er adviezen worden gevraagd. En indien er al tussenpersonen worden gebruikt moeten die onafhankelijk en onpartijdig zijn. Dit was geenszins het geval. In de praktijk werd er een systeem uitgewerkt dat malafide praktijken mogelijk maakt.”