Maar liefst 17 procent van de werkzoekenden in Vlaanderen spreekt amper Nederlands. Dat blijkt uit de laatste cijfers die Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) opvroeg. CD&V wil daarom verplichte taalcursussen met een examen, naar Nederlands voorbeeld. Wie die cursus niet volgt, zou zijn uitkering kunnen verliezen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Vlaanderen telt volgens de laatste cijfers zo’n 192.445 werkzoekenden. 32.861 onder hen beheersen het Nederlands niet. En dat zit Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne van CD&V dwars. “De taalachterstand van de Vlaamse werklozen is te groot. Nochtans is taal essentieel om te integreren, ook en vooral op de arbeidsmarkt”, klinkt het. “Bijna 10.000 van deze werkzoekenden zijn al langer dan twee jaar werkloos. 4.830 mensen krijgen al meer dan vier jaar een uitkering. Nog steeds spreken ze geen of nauwelijks Nederlands. Dat is onaanvaardbaar”.

“Mager beestje”

Op dit moment is het niet verplicht om een taalcursus te volgen bij de VDAB. Dat gebeurt enkel als VDAB dat nodig acht gegeven het jobprofiel. De christendemocraat vindt dat het huidige beleid strenger kan.“Vorig jaar volgden maar 6.287 mensen een taalcursus via de VDAB, bijna 64% slaagde. Maar je verwacht toch dat iedereen die geen Nederlands kent, een taalopleiding volgt? Niet, dus.” Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) kwam al met een actieplan dat inzet op taalopleidingen op de werkvloer, “maar de deelnemers nemen fors af”, klaagt Bothuyne aan. “Ook de opleiding mét taalondersteuning blijft een mager beestje.”

Muyters zelf spreekt één en ander tegen. “Er zijn naast de VDAB-opleidingen nog flink wat andere taalopleidingen voor anderstaligen”, zo zegt hij. Hij vindt ook dat mensen Nederlands aanleren niet de kerntaak van de VDAB is. Dat is “mensen naar werk begeleiden.” “Wij kiezen voor een geïntegreerde aanpak van een werkzoekende. Mensen leren de taal via opleidingen en stages, of als ze aan het werk gaan. We geloven daar meer in dan alle mensen in een klaslokaal te steken.”

Verplichte cursussen met staatsexamen

Hoe dan ook, wil Bothuyne de regels verscherpen. Voor hem moeten er verplichte taalcursussen komen vanaf dag één voor alle anderstalige werkzoekenden. “Dat kan klassikaal, en dan op de werkvloer. Wie niet meewerkt, zet zijn uitkering op het spel. De VDAB kan dat, want Vlaanderen kan werkzoekenden sanctioneren die niet voldoende meewerken.” Daarnaast moet het niveau ook omhoog. Op dit moment is een basiskennis Nederlands voldoende voor de VDAB. “Maar dat is te kortzichtig”, vindt Bothuyne. Hij wil dan ook een staatsexamen naar Nederlands voorbeeld. “Daarvoor slaag je pas als je de taal onafhankelijk kan gebruiken.”

N-VA reageert voorzichtig positief op het voorstel van Bothuyne. “Blij te horen dat CD&V ook op onze lijn zit en de kennis van het Nederlands als een belangrijke voorwaarde voor integratie ziet. We wachten het voorstel van Bothuyne af.”, zegt minister Muyters. Hij stelt zich wel een aantal vragen: “Wie organiseert dat examen? Zal hij zo’n staatsexamen ook vragen aan Franstaligen in ons land? We zijn benieuwd naar de concrete uitwerking.”