Eerder deze week bleek hoe het akkoord rond de artsenquota werd getorpedeerd. Op de Interministeriële Conferentie weigerden de Franstalige ministers waaronder de Franstalige minister van Onderwijs Jean-Claude Marcourt (PS) om de overeenkomst te tekenen die een einde zou maken aan jarenlange twist over de Waalse overtredingen van de artsenquota. Federaal Volksgezondheidsminister Maggie De Block (Open Vld) reageerde prompt met te verklaren dat het surplus aan afgestudeerde Franstalige geneeskundestudenten dan geen attest zou krijgen. Marcourt stelt nu via De Standaard dat er “nooit sprake [was] van een akkoord over de artsenquota, noch in de interminis­teriële conferentie, noch in het Overlegcomité.” Maar Marcourt gaf wel mee dat men ‘inschikte’ met een voorakkoord, zij het onder valse voorwendselen, “om ­onze studenten te redden”.

Even leek het erop dat het jarenoude dispuut over de artenquota tussen Vlaanderen en Wallonië beslecht was. De regering-Michel zou alle Franstalige studenten geneeskunde tot 2020 hun attest geven ook al overschreden de Franstaligen hun quota. In ruil zouden de Franstalige partijen een toelatingsexamen uitwerken waardoor de Franstaligen de quota in de toekomst zouden halen, na ze in het verleden steeds naast zich neergelegd te hebben. Maar maandag weigerden de Waalse en Brusselse politici plots om het protocolakkoord te tekenen op de Interministeriële Conferentie. PS-minister Marcourt legt nu via een interview in De Standaard het laatste vuur aan het communautaire kruitvat dat de artsenquota opnieuw zijn.

Marcourt bekent bedrog: “De Block heeft ons akkoord gemeld en hebben ingeschikt om onze studenten te redden, dat wel”

Marcourt maakt nu duidelijk dat men niet van plan is om zich te schikken aan de gemaakte afspraken. In een adem wordt ook toegegeven dat men opzettelijk heeft gelogen om bepaalde belangen te beschermen. “Maggie De Block heeft ons dat akkoord gemeld en om ­onze studenten te redden, hebben we ons daarnaar geschikt – dat wel.”

De reden hiervoor is volgens Marcourt dat “de noden in het noorden en het zuiden van het land […] niet dezelfde zijn. Er zijn meer oudere artsen in Brussel en Wallonië dan in Vlaanderen. Die stromen straks sneller uit. We hebben ook enorm veel buitenlandse studenten, vooral uit Frankrijk”, aldus nog de PS-er. “We moeten elk jaar vierhonderd artsen in het buitenland zoeken, omdat die automatisch een attest krijgen. Maar jonge Belgen die arts willen worden, krijgen de kans niet.”

PS-minister Marcourt over artsenquota: “We ­willen geen omgekeerd kolonialisme”

Opvallend: de PS’er spreekt zich dan ook uit ten aanzien van (opgeleide) migratie uit armere landen. “In Marokko en Algerije hoorde ik hetzelfde verhaal: hun artsen ­komen naar België, omdat ze hier meer verdienen en betere werkomstandigheden hebben. We ­willen geen omgekeerd kolonialisme, waarbij we een elite die in andere landen wordt opgeleid naar hier moeten halen.”

Het wordt dan ook stilletjes aan duidelijk dat van de nieuwe federale quota er niets meer in huis zal komen. “Daarmee zullen we nog niet de helft van de artsen die met pensioen gaan, kunnen vervangen. We eisen een objectieve evaluatie van de huidige noden”, luidt het tenslotte, gevolgd door een felle anti-Vlaamse uithaal jegens De Block. “Mevrouw De Block wil Vlaamser zijn dan de N-VA. Er is een cynisch, communautair opbod aan de gang en het is onaanvaardbaar dat ze de studenten daarvoor gijzelt.” Net zoals zoals Waals minister van Gezondheid Alda Greoli rekent Marcourt nu op premier Charles Michel (MR) om het dossier in handen te nemen, in het voordeel van de Franstaligen.

(Lees verder onder de tweet.)

N-VA: “Het is genoeg geweest”

Voor de N-VA is het getorpedeerde akkoord nog maar eens een bewijs dat de gezondheidszorg na de verkiezingen best volledig gesplitst wordt. Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) was donderdag reeds kritisch tijdens de plenaire vergadering het parlement. “We hebben in de regering alles gedaan voor een menselijk compromis”, aldus de Vlaams-nationaliste wier partij tot voor kort in de meerderheid zat. “Maar na twintig jaar onwil en de kosten federaal recupereren, is het voor ons ‘fini’.”

Om hun standpunt kracht bij te zetten publiceerde de partij donderdag nog een clip op Youtube getiteld ‘Confederalisme in één minuut’. “De kloof is groot. Vlamingen en Walen hebben een andere kijk op samenlevingsproblemen, beleid en rechten en plichten.”, klinkt het in de video. “De oplossing? De gedwongen samenwerking vrijwillig maken met het confederalisme. In een confederatie worden Vlaanderen en Wallonië verantwoordelijk voor alle bevoegdheden. Wanneer het nuttig is om samen te werken, kunnen ze zelf beslissen dat te doen. Zoals defensie of de afbouw van de staatsschuld.”

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/