Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement wil graag een decumul afdwingen. Zo zou het onmogelijk worden om een legislatieve opdracht in het parlement te combineren met een uitvoerend mandaat op lokaal niveau zoals het ambt van schepen. Het Vlaams Parlement heeft dit initiatief echter opnieuw geblokkeerd. Dit door het indienen van een tweede belangenconflict dat werd goedgekeurd door een meerderheid van drie vierden. De Vlamingen vinden immers dat de maatregel vooral Nederlandstalige politici in Brussel zou treffen, die nu al weinig aan bod komen. Enkel Groen, sp.a en onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum (ex-Groen) stemden tegen het nieuwe belangenconflict, zo weet BELGA

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement keurde vorig jaar met een grote meerderheid een voorstel tot ordonnantie goed dat een decumul zou invoeren: een verbod op het combineren van een schepen- of burgemeestersambt met een parlementaire zetel. De Vlamingen (met uitzondering van Groen en sp.a) in het Brusselse parlement stemden echter tegen, wat de zaak blokkeerde. De Franstaligen gingen daarop over tot het zogenaamde ABS-systeem. Dat ‘anti-blokkeringssysteem’ heeft men uitgevonden omdat men destijds vreesde dat het toenmalige Vlaams Blok de meerderheid zou uitmaken in het Nederlandstalige gedeelte van het Brussels parlement. Maar dat mocht niet baten, want het Vlaams Parlement riep afgelopen juni op haar beurt een belangenconflict in. Ironisch genoeg had men daarvoor net de zetels van het Vlaams Belang nodig, de opvolger van het Vlaams Blok.

N-VA over positie Groen en sp.a voor decumul in Brussel: “Politiek terrorisme”

Het Vlaams Parlement is nu ook overgaan tot het inroepen een tweede belangenconflict. Dat wetgevend orgaan vertegenwoordigt immers zowel de Vlaamse Gemeenschap als het Vlaams Gewest, waardoor het dit twee maal kan doen. N-VA, Open Vld, CD&V en Vlaams Belang vinden immers dat de maatregel vooral Nederlandstalige politici in Brussel zou benadelen, die er veelal schepen kunnen worden, maar nooit burgemeester. De Vlaamse partijen willen dus wel een decumul invoeren die burgemeesters verhindert om parlementair te zetelen, maar willen een cumul blijven toestaan voor schepenen.

Brussels parlementslid Johan Van den Driessche verwoordt het als volgt: “Dit is een zeer betwistbare uitzonderingsbepaling misbruiken om de democratisch rechten van de Brusselse Vlamingen buitenspel te zetten”, aldus de Brusselse top-N-VA’er via SCEPTR. “Wat bovendien een enorme precedentwaarde zal hebben voor die rechten in de toekomst. [Het heeft] ook tot gevolg […] dat de verkokering in Brussel nog toeneemt en Brussel aan Vlaanderen eenzijdig oplegt hoe haar parlement mag worden samengesteld. Ik noem dat politiek terrorisme van Groen & co ten aanzien van de Vlamingen in Brussel en het Vlaams parlement!”

Door het nieuwe belangenconflict wordt het voorstel tot ordonnantie alweer geblokkeerd en zal heel de zaak allicht over de verkiezingen van 26 mei getild worden. Groen en sp.a reageren negatief en verwijten N-VA, Open Vld CD&V uitdrukkelijk de eigen posities te willen beschermen. Opvallend, Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a) werd eind vorig jaar schepen in Molenbeek, maar koos er wel voor om zijn parlementair ambt tot mei uit te zitten. Op die manier blijft ook zijn parlementaire uittredingsvergoeding intact.