Vandaag stelden de rechts-nationalisten van Vlaams Belang hun sociaal-economisch programma voor. Een greep uit de voorstellen: het verhogen van het minimumpensioen naar 1.500 euro, het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd behalve voor 50-plussers en het invoeren van een tegemoetkoming voor ouders die thuisblijven voor hun kinderen. “Wij zijn niet links, niet rechts. Wij zijn nationalisten. Wij komen op voor eigen volk eerst, wij komen op voor eerst onze mensen”, citeert BELGA West-Vlaams kamerlijsttrekker Wouter Vermeersch.

Met een ‘niet links, niet rechts maar nationalistisch’ economisch programma probeert het Vlaams Belang zich te onderscheiden van grote concurrent op rechts N-VA. Zo pleiten de rechts-nationalisten in hun ‘sociaal contract’ voor een verdubbeling van het ouderschapsverlof, een hoger minimumpensioen en een maximumfactuur voor thuiszorg en rusthuizen. Daarnaast wil de partij – behalve voor 50-plussers – een beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd, een verlaging van de btw op elektriciteit en een verlaging van de fiscale druk op arbeid.

Verdere besparingen in de sociale zekerheid, die zich mogelijks opdringen gelet op het begrotingstekort van acht miljard euro, wijzen de rechts-nationalisten af. “Vlaams Belang wil een solidair en rechtvaardig Vlaanderen, waar iedereen vooruitgaat”, verklaarde voorzitter Tom Van Grieken volgens BELGA. “Wij zijn niet links, niet rechts. Wij zijn nationalisten. Wij komen op voor eigen volk eerst, wij komen op voor eerst onze mensen”, klonk het bij Vermeersch.

Betaalbaarheid?

Voor de betaalbaarheid van hun socio-economisch programma kijkt het Vlaams Belang naar twee ‘facturen’ namelijk de ‘migratiefactuur’ en de transfers naar Wallonië. “Wij hebben ons boeltje op orde. We zijn al tientallen jaren aan het betalen om de facturen in het zuiden op te lossen. En voorts betalen we zeer veel leeflonen aan mensen van niet-Belgische afkomst”, klonk het op Radio 1. “Nergens anders in Europa laat een volk toe dat zijn welvaart op zo’n grote schaal geplunderd wordt”, stelde Vlaams-Brabants lijsttrekker Klaas Slootmans. “Onze eis om Vlaamse staatswording heeft dan ook weinig te maken met romantiek, maar is economische noodzaak”, klonk het volgens BELGA.

Ook de ‘klimaatfactuur’ moet volgens Van Grieken betaalbaar blijven. Om die reden pleiten de rechts-nationalisten voor het langer openhouden van de kerncentrales. Tevens zou Vlaanderen volgens de Vlaams Belang-voorzitter in de ontwikkeling van batterijen moeten investeren. Terwijl onze energiebevoorrading nu nog te afhankelijk is van het buitenland, zouden we in dat scenario zelf stroom kunnen opslaan.

Sociaal-economisch colloquium

Vandaag stellen we ons sociaal-economisch programma voor!

Publiée par Vlaams Belang sur Samedi 16 février 2019