In linkse kringen is bewakingsfirma G4S niet het meest populaire bedrijf. Toch heeft het Gentse stadsbestuur van Open Vld, Groen, sp.a en CD&V beslist om de opvang van vluchtelingen en daklozen in Campus Vesalius toe te wijzen aan G4S Care, de zorgcomponent van G4S. Dit betreft een contract van ongeveer 250.000 EUR per jaar, zo schrijft De Morgen. De uitbesteding is opvallend, want Groen en sp.a protesteerden nog heftig in Antwerpen – in 2017 – toen het vorige Antwerpse Open Vld-CD&V-N-VA-bestuur van De Wever in zee ging met G4S Care voor daklozenopvang. 

Een opvallende interlokale spreidstand bij de linkse partijen van sp.a en Groen. In 2017 lieten deze partijen nog hun luide proteststem horen in Antwerpen. Dit wanneer het stadsbestuur van burgemeester Bart De Wever (N-VA) ervoor koos om een samenwerking met G4S Care aan te gaan. Dit bedrijf zou voortaan daklozenopvang gaan organiseren in plaats van een vzw. De keuze kwam er nochtans na een transparante en openbare aanbestedingsprocedure. Toenmalig N-VA-schepen voor OCMW Fons Duchateau werd uiteindelijk gedwongen om de samenwerking te laten sterven na een klacht door sp.a bij de gouverneur wegens ‘onregelmatigheden bij de aanbesteding’. Maar in Gent, waar sp.a en Groen meebesturen, kiest men nu wel gewoon doodleuk voor G4S.

Groen Gent: “Volledig andere situatie bij ons”

Dat G4S Care het pleit heeft gewonnen in Gent hoeft tevens niet te verwonderen. Het grote bedrijf was de enige kandidaat die aan de voorwaarden kon voldoen van de aanbesteding. Het stadsbestuur verdedigt dan ook haar keuze en stelt dat de situatie niet vergelijkbaar is met deze van Antwerpen. “Volgens mij is het in Antwerpen afgesprongen omdat de partner die men in de arm had genomen niet over de vereiste expertise beschikte”, zo zegt de kabinetschef van schepen van Wonen Tine Heyse (Groen) in De Morgen. “Op basis van onze procedure kunnen we afleiden dat Traverse (een gespecialiseerde organisatie die G4S Care gaat ondersteunen, red.) wel degelijk een betrouwbare partner is.”

De nog linksere oppositiepartij PVDA kan zich echter niet vinden in deze uitleg. Communistisch gemeenteraadslid Tom De Meester noemt het Campus Vesalius-project “niet meer van deze tijd”, zo luidt het. “Het kan niet dat het project dan maar naar een multinational gaat die gerust lagere standaarden wil aanvaarden als [het] maar winst kan maken.”

N-VA Antwerpen: “Overduidelijk dat er bij Groen een grote graad van flipflop-gedrag aanwezig is”

Bij N-VA Antwerpen vindt men het echter “overduidelijk dat er bij Groen een grote graad van flip-flopgedrag aanwezig is”, aldus Michael Lescroart, woordvoerder voor N-VA-schepen Duchateau. “De posities van Groen zijn op zijn minst inconsistent te noemen. Wij hebben destijds voor G4S Care gekozen omdat ze bijna driedubbel zoveel openingsuren aanboden met gelijkaardige dienstverlening. Pas na het inroepen van de technische fout bij de gouverneur werd gekozen voor CAW Antwerpen omdat ze toen ook meer openingsuren aanboden.” Op Facebook haalt ook Duchateau zelf flink uit naar Groen en hekelt de schepen het ‘flipflop-gedrag’ van de ecologisten met betrekking tot “onverdoofd slachten[,] inzetten van private bewaking in de stad[,] inzetten van politievrijwilligers [en] het verbod op religieuze symbolen aan het loket” zoals hoofddoeken.

Die ‘technische fout’ hierboven vermeld, betreft de onregelmatigheden die destijds werden aangeklaagd bij de gouverneur door sp.a Antwerpen. De aanbesteding voor de daklozenopvang moest namelijk plaatsvinden in de schoot van de OCMW-raad – waar het bestuur echter natuurlijk ook een meerderheid in had – en niet onder hoede van OCMW-schepen Duchateau. Maar wanneer de procedure werd hervat bleek het dossier van G4S Care fouten te hebben, en bood CAW Antwerpen ineens veel meer openingsuren aan, waarna voor die laatstgenoemde vzw werd gekozen.

“Meyrem, ge zijt een flipflop!”Ik vat het even samen voor wie het wat moeilijk heeft om groene standpunten te volgen….

Publiée par Fons Duchateau sur Mercredi 20 février 2019