Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) heeft op eigen initiatief een brief overgemaakt aan het parlement inzake de affaire rond het verdwenen Libisch geld. Buitenlandminister Reynders schreef de brief zelf in 2012 aan zijn Libische collega, zo brengt Het Laatste Nieuws. Daarin werd zowel gesproken over de – thans verdwenen -intrestgelden van het Qadhafi-kapitaal dat is geblokkeerd in België als het terugbetalen van facturen ten bate van Belgische bedrijven. En dat is net iets wat prins Laurent eind vorige maand nog aanklaagde omdat dit niet ten voordele van zijn vzw is gebeurd.

Er is een nieuwe ontwikkeling in de hetze rond de vrijgemaakte Libische rentegelden. De Libische dictator Moammar Al-Qadhafi had in België zo’n 14 miljard geparkeerd. Maar bij het uitbreken van de Libische burgeroorlog en de val en dood van Qadhafi, lieten de VN de fondsen blokkeren. Maar de interesten van die gigantische som geld werden door de Belgische staat eind 2012 vrijgegeven, zo blijkt. En dit in mysterieuze omstandigheden. Niemand weet namelijk waar het geld beland is. De toenmalige bevoegde ministers – Reynders op Buitenlandse Zaken en Steven Vanackere (CD&V) op Financiën – zeiden van geen weet te hebben over de zaak, maar de brief van Reynders uit 2012 laat een ander verhaal uitschijnen.

Reynders in 2012: “Ik zou het heel hard ­appreciëren als u me de betaalbewijzen voor deze contracten kan bezorgen”

In de brief, die onder meer Het Laatste Nieuws kon inkijken, schrijft Reynders zijn collega in Libië aan. Daaruit blijkt dat Reynders wel degelijk op de hoogte was van de middelen, en ze zelfs bespreekt. Daarbij werd gemeld dat het geld vrij kan gemaakt worden voor ‘humanitaire doeleinden’. Bijgesloten bij de brief: Een boel facturen van Belgische bedrijven. Het gaat om broedmachines over waterleidingswerken tot smeerspray voor Waalse wapenfabrikant FN Herstal. “Ik zou het heel hard ­appreciëren als u me de betaalbewijzen voor deze contracten kan bezorgen”, zo schreef de MR-minister.

Reynders maakte zelf de brief over aan de commissie Financiën. Hij benadrukte in een nota hierbij dat hij niet zelf besliste over het vrijgeven van de middelen, maar dat dit de bevoegdheid was van minister van Financiën. Op het moment van de feiten was dat CD&V’er Steven Vanackere.

Twee miljard foetsie

De verdwenen middelen zijn omvangrijk; het gaat om zo’n twee miljard euro. In een Pano-reportage vorige week werd gesteld dat met het geld Libische milities zouden zijn betaald, al is dat niet met zekerheid te zeggen. “We weten wel dat er een eerste schijf betaald is op rekeningen van de Arab Banking Cooperation en dat latere schijven betaald zijn bij HSBC in Londen. Waar het geld vandaar naartoe vertrokken is, daar hebben we het raden naar”, zo zei N-VA-Kamerlid Peter Dedecker – de plaaggeest van Vanackere rond de ARCO-affaire – afgelopen donderdag op Radio 1. “Als die interesten zijn vrijgegeven, kan je vermoeden dat het geld niet terechtkwam bij de Libische bevolking.”

Eerder liet ook prins Laurent stof opwaaien door in een vlammende brief premier Charles Michel (MR) aan te schrijven met het dringende verzoek om ook voor zijn schulden (zo’n 50 miljoen euro) bij de Libische overheid te lobbyen. Belangrijk: Reynders werd daarbij fel bekritiseerd omdat die zich wel inspande om schulden ten bate van Belgische bedrijven door Libië te laten vereffenen, terwijl de schulden van Laurents ‘Global Sustainable Development Trust’ (GSDT) onbetaald bleven.