Wie dacht dat het na de val van de regering al migratie zou zijn wat de klok slaat, is er voorlopig aan voor de moeite. Vrijwel niemand kon zich de voorbije weken onttrekken aan de plotseling opwellende verontwaardiging over de klimaatverandering bij bepaalde delen van onze bevolking, niet in het minst de onfortuinlijke ex-minister Joke Schauvliege. Te midden van al deze klimaathysterie, werd het dan ook tijd voor onze columnist Filip Meert om ook zijn mening eens te laten horen.

Klimaatsceptici mogen verdorie van geluk spreken dat brandstapels vanwege het broeikaseffect niet langer kunnen of ze hadden waarschijnlijk al deftig aan het knetteren geweest. Tienduizenden jongeren vrezen voor het voortbestaan van Moeder Aarde, spijbelen er op los en willen van geen wijken weten: je bent mét ons of tegen ons want het is vijf voor twaalf!

Ik wou dat ik ‘in mijnen tijd’ ook zo rebels was geweest maar spijbelen was toen ‘des duivels’, ik herinner me dat we toen niet verder kwamen dan ‘liedjes voor het klimaat’ zingen. En trouwens spijbelen tégen de opwarming van de aarde zou wat idioot geweest zijn: niet omdat er toen geen problemen waren met het klimaat, want die waren er wel degelijk.

IJstijd en spermakwaliteit

Het was omdat alle klimaatwetenschappers het er in de jaren zeventig unaniem over eens waren dat we toen los op een ijstijd afstevenden. Het moet dus zijn dat we ergens onderweg de ideale temperatuur en het ideale CO2-gehalte zijn tegengekomen. Wanneer het was, weet ik niet want ik heb toen niemand horen juichen (misschien toch maar eens aan Calvo vragen).

Wat onze wetenschappers toen ook nog wisten te vertellen, was dat de kwaliteit van het sperma desastreuze vormen aan het aannemen was. Je kan je dus wel voorstellen hoe ik mijn jeugd ben doorgekomen. Ondertussen is de aarde (gelukkig?) alweer aan het opwarmen en heb ik een hoop kleine doch stevige koters rondlopen. “Het kan verkeren”, zei Bredero. Eind goed, al goed?

Maar hoe kan de vlam zo in de pan geslagen zijn? Hoe komt het dat onze jeugd zo in het angstzweet rondloopt? Ik kan me nauwelijks voorstellen dat er onder puberend Vlaanderen notoire klimaatspecialisten zitten. Neen, om de één of andere reden is het voor de milieugoeroe’s altijd nodig om angst te zaaien. Zij die dachten dat het ‘rechts’ was dat aan angstzaaierij deed, moeten zich dringen heroriënteren. De pot verwijt, en dat is niet de eerste keer, de ketel.

Nobelprijs voor klimaathystericus Al Gore

Zoals steeds is elke discussie met milieu-alarmisten overbodig. Wie dat wel tracht te doen, is een populist of een negationist. De waarheid behoort hún toe en als die waarheid een ‘inconvenient truth’ bevat, wel dan zullen we die wat bijsturen, zoals AL Gore deed met z’n (zo bleek later) gemanipuleerde hockeystickcurve.

Diezelfde Al Gore beweerde in 2008 overigens dat we in 2014 bijna ijsvrij zouden zijn, het aantal ijsberen zou dalen, enzoverder. Het is allemaal al weerlegd geweest. En denk je dat dat hij hiervoor ‘op het matje’ geroepen werd? De kostprijs, die de paniek rond zijn film met zich meebracht, voor maatschappij en economie, waren groter dan het gat in de ozonlaag.

Neen, Al Gore kreeg een Nobelprijs. Stel je voor dat iemand dergelijke blunders zou doen op vlak van asiel en migratie; de poppen gingen aan het dansen. Van ‘Climategate’ heeft nauwelijks iemand iets gehoord, hoewel het een ‘gamechanger’ had moeten zijn in deze discussie. Maar de klimaatindustrie, die jaarlijks meer dan 1000 miljard euro (niet zelden belastinggeld) genereert, dacht daar echter anders over.

Klimaatverandering is van alle tijden

Warmt de Aarde op? Al eeuwen, met ups en downs. Ten tijde van de Romeinen was het zelfs veel warmer dan nu. Onder terugtrekkende gletsjers vinden we boomstammen die afkomstig zijn uit die periode. We zien ook dat de boomgrens in de Alpen een tijdje boven de 2000 meter steeg. Er zijn altijd al klimaatschommelingen geweest en die zullen er altijd blijven zijn.

Zelfs in tijden toen men het woord ‘klimaat’ nog niet had uitgevonden, had men klimaatproblemen. En wie waren toen de schuldigen? Oliemaatschappijen waren er nog niet, toch? De grootste zondaars waren ofwel, en ik verzin dit niet, de heksen, en die vlogen de brandstapel op, of het waren straffen van God voor ons zondig leven (het was dan ook gelijk afgelopen met het priesterconcubinaat en bordelen). We hebben sindsdien niet veel geleerd: elke klimaatscepticus wordt als grote zondaar gezien. Ze zondigen tegen het milieu en dat is voldoende om uitgesloten te worden en helemaal niet meer als wetenschapper bestempeld te worden.

Relativering

Oplossingen moet je van de groene vogels niet verwachten tenzij je ‘minder vliegen’ en ‘minder scheten laten’ als oplossing ziet. Ze willen zelfs af van kerncentrales omdat die te gevaarlijk zouden zijn en te belastend voor het milieu. Maar als je hun vraagt hoeveel doden Fukushima kende, weten ze het niet. De (natuur)ramp, die aan de basis van het ongeval lag, kostte aan 19.000 mensen het leven. De kernramp kostte één man het leven. En ja, men verwacht inderdaad dat er nog een aantal zullen volgen: men gokt op veertig. Kent er iemand het dodenaantal door vervuilde lucht, fijn stof en dergelijke?

Ik kijk uit naar de dag dat de klimaatbetogers zullen inzien dat de CO2-uitstoot door de mens een fractie bedraagt van de uitstoot door de natuur zélf gefabriceerd. Zijn wij vervuilers? Moeten we het milieu beter verzorgen? Uiteraard! Maar daar zal een vliegtuigticket of een scheet meer of minder weinig aan veranderen. Hoe dan ook, laat ons hopen dat de levenswijze van de spijbelaars alvast milieuvriendelijker wordt en dat ze nog even van die bordelen afblijven.